Edukacija

Djelatnici Laboratorija izvode nastavu na studijima Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta kroz:

  • – predavanja
  • – laboratorijske vježbe
  • – seminare
  • – vježbe u praktikumu

Laboratorij može ponuditi i edukaciju izvan studija na PBF-u kao što je:

  • – osposobljavanje operatera za rad na uređajima za obradu voda
  • – osposobljavanje za izvođenje laboratorijskih analiza
  • – tečajevi i seminari o tehnologiji vode za projektante i inženjere
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
edukacija4
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
edukacija2
edukacija1