O nama

Laboratorij za tehnologiju vode

dio Zavoda za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Laboratorij za tehnologiju vode Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu bavi se primjenom suvremenih tehnologija u pripremi vode za piće te obradi tehnoloških i otpadnih voda. Procesi uključuju upotrebu membranskih separacijskih procesa, procesa ionske izmjene, procesa biološke obrade i naprednih oksidacijskih procesa. Djelatnosti su nam znanstveni i stručni istraživački rad kroz laboratorijska i pilot testiranja, edukacija, konzalting, izrada tehnoloških projekata, tehnološki nadzor pri gradnji uređaja za obradu vode i puštanje u rad te recenzije tehnoloških projekata.

Prof. Dr. sc.
Marin Matošić

Doc. dr. sc.
Josip Ćurko

Vlado Crnek
mag. ing. agr

Prof. Dr. sc.
Ivan Mijatović

Vanjski suradnik

U mirovini


Mag. ing. agr.
Lucija Surać

Viši tehnički suradnik