Pregledajte sve projekte i radove Prehrambeno - biotehnološkog fakulteta u Zagrebu

Ime projektaNaručiteljGodinaPodručje djelovanjaVrsta projekta
Sudsko vještaćenje UPOV KarlovacStalno arbitražno sudište pri HGK2018Komunalna opadna vodaRecenzija
Stručno mišljenje o puštanju u rad Uređaja za pročišćavanje vode za piće na lokaciji KomolacVodovod Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik2018Voda za piće, Gospodarenje vodom(Voda za piće), Otpadne vodeStručni projekt
Stručno mišljenje o pregledu dovršenosti tehničko-tehnološkog dijela Uređaja za preradu vode za piće OmblaVodovod Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik2018Voda za piće, Gospodarenje vodom(Voda za piće), Otpadne vodeStručni projekt
Ispitivanje nastajanja i mogućnosti uklanjanja bromida i bromata u vodi za pićeIstarski vodovod d.d. Buzet2018Voda za piće, Obrada naprednim oksidacijskim procesima (Voda za piće)Stručni projekt
Izvještaj o provedenim aktivnostima s ciljem utvrđivanja točnosti analitičkih metoda za određivanje bromida i bromata u vodiIstarski vodovod d.d. Buzet2017Voda za piće, Analiza vodaStručni projekt
Izvještaj o rezultatima provedenog laboratorijskog testiranja nastajanja bromata pri ozoniranju vode na postrojenju ButonigaIstarski vodovod d.d. Buzet2017Voda za piće, Obrada naprednim oksidacijskim procesima (Voda za piće)Stručni projekt
Istraživanje i analiza uzoraka vode s ciljem poboljšanja procesa pripreme vode za ljudsku potrošnju vodocrpilišta Sv. Ivan BuzetIstarski vodovod d.d. Buzet2017Voda za piće, Gospodarenje vodom(Voda za piće), Otpadne vode, Analiza vodeIdejni i tehnološki projekti
Rekonstrukcija sustava za CIP pranje kamiona cisterniTrans-igo d.o.o.2017Gospodarenje vodom(Otpadne vode), Dezinfekcija, Analiza voda, Voda za pićeStručni projekt
Advanced training for WWT operators and managersWorld Bank Office Sarajevo2017Gospodarenje vodom(Otpadne vode), Analiza voda, Otpadne vode, Komunalne otpadne vode, Konzalting
Stručno mišljenje o kvaliteti vode izvorišta rijeke OmbleVodovod Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik2017Voda za piće, Analiza vodaStručni projekt
Comprehensive assessment of the environmental behaviour and fate of pharmaceutically active contaminants: macrolide antibiotics and opioid analgesicsHrvatska Zaklada za znanost2016Otpadne vode


Obrada naprednim oksidacijskim procesima
Znanstveni projekt
Eksperimentalne metode u obradi otpadnih vodaSynopsis d.o.o. Zagreb2016Otpdne vode,
Analiza voda
Nadzor i recenzije
Stručno mišljenje o kvaliteti vode za piće izvorišta PalataVodovod Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik2016Voda za piće
Membranski procesi
Uklanjanje organskih tvari i mutnoće
Dezinfekcija
Konzalting
Istraživanje rješavanja procesa taloženja i povrata vode u tehnološki proces na uređajima ButonigaIstarski vodovod d.o.o. Buzet2015Voda za piće
Otpadne vode
Obrada membranskim procesima
Gospodarenje vodom
Pilot testiranja
Izrada tehničkog dijela dokumentacije za nadmetanje za provedbu projekta „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka“Aquaproficio d.o.o. Zagreb2015Otpadne vode
Komunalne otpadne vode
Zbrinjavanje viška mulja
Konzalting
Izrada tehničkog dijela dokumentacije za nadmetanje za provedbu projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin“Aquaproficio d.o.o. Zagreb2015Otpadne vode
Komunalne otpadne vode
Zbrinjavanje viška mulja
Konzalting
Tehnološki nadzor izgradnje uređaja za pročišćavanje vode za pićePrivreda d.o.o. Petrinja2014Voda za piće
Membranski procesi
Uklanjanje organskih tvari i mutnoće
Dezinfekcija
Nadzor i recenzije
Izrada natječajne dokumentacije za provedbu projekta „Poboljšanje vodokomunalne infrastrukture aglomeracije Nova Gradiška“SL Consult, Ljubljana, Slovenija2014Voda za piće
Otpadne vode
Komunalne otpadne vode
Uklanjanje željeza, mangana i amonijaka
Uklanjanje organskih tvari i mutnoće
Konzalting
Recenzija dokumentacije za izgradnju uređaja za obradu otpadnih voda ŽCGO KaštijunKaštijun d.o.o. Pula2014Otpadne vode
Procjedne vode odlagališta otpada
Nadzor i recenzije
Studija valorizacije vodoopskrbnih rješenja na jadranskim otocimaHidroprojekt-Ing d.o.o. Zagreb2014Voda za piće
Gospodarenje vodom
Konzalting
Stručno mišljenje na koncepcijsko rješenje pročišćavanja otpadnih voda i zbrinjavanja mulja uređaja Umag i Novigrad6. Maj Odvodnja d.o.o. Umag2014Otpadne vode
Zbrinjavanje viška mulja
Konzalting
Idejno tehnološko rješenje za pripremu vode za pićeKraš d.d. Zagreb2013Voda za piće
Membranski procesi
Uklanjanje željeza, mangana i amonijaka
Dezinfekcija
Idejni i tehnološki projekti
Supervizija tehnologije i kvalitete tvornice Studenac u LipikuPodravka d.d. Koprivnica2013Voda za piće
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Konzalting
Strengthening the Cuban Food Production and Aquaculture Sector through Resources Optimization and RecoveryEuropska komisija2013Industrijske otpadne vode, Membranski bioreaktor, Gospodarenje vodom(Otpadne vode)Znanstveni projekt
Idejno tehnološki projekt obrade otpadnih voda aerodroma Pleso – poletno sletna pistaIPZ d.d. Zagreb2013Otpadne vode
Obrada membranskim procesima
Gospodarenje vodom
Idejni i tehnološki projekti
Upute za rad postrojenja za pripremu vode za piće u vodovodu Hrvatsko primorje južni ogranakVodovod Hrvatsko primorje južni ogranak d.o.o.2013Voda za piće
Uklanjanje organskih tvari i mutnoće
Membranski procesi
Konzalting
Idejni tehnološki projekt obrade otpadnih vodaĐuro Đaković inženjering d.d. Slavonski brod2013Otpadne vode
Industrijske otpadne vode
Idejni i tehnološki projekti
Laboratorijsko ispitivanje pročišćavanja otpadne lužine bivše tvornice glinice u ObrovcuFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH2013Otpadne vode
Analiza voda
Kemijska taložna sredstva
Obrada membranskim procesima
Analiza voda
Pilot testiranja
Tehnološki projekt pripreme vode za pićePrivreda d.o.o. Petrinja2013Voda za piće
Membranski procesi
Uklanjanje organskih tvari i mutnoće
Dezinfekcija
Idejni i tehnološki projekti
Idejni projekt obrade otpadnih voda od proizvodnje biodizelaBIOM d.o.o. Zagreb2013Otpadne vode
Industrijske otpadne vode
Obrada membranskim procesima
Membranski bioreaktor
Idejni i tehnološki projekti
Edukacija operatera uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Donjem MiholjcuSiemens d.d. Zagreb2013Otpadne vode
Komunalne otpadne vode
Konzalting
Pilot testiranje uklanjanja mutnoće izvorišta Zvir membranskom tehnologijomAlmes Eko d.o.o. Rijeka2012Voda za piće
Membranski procesi
Uklanjanje organskih tvari i mutnoće
Pilot testiranja
Idejno tehnološko rješenje desalinacije vode na vodozahvatu ŠilovkaVodovod i čistoća Sinj d.o.o.2012Voda za piće
Membranski procesi
Idejni i tehnološki projekti
Idejno tehnološko rješenje obrade otpadnih voda Severina na KupiKomunalac Vrbovsko d.o.o. Vrbovsko2012Otpadne vode
Komunalne otpadne vode
Membranski bioreaktor
Idejni i tehnološki projekti
Idejno tehnološko rješenje obrade otpadnih voda grada VrbovskogKomunalac Vrbovsko d.o.o. Vrbovsko2012Otpadne vode
Komunalne otpadne vode
Membranski bioreaktor
Idejni i tehnološki projekti
Idejno tehnološko rješenje za pripremu vode za piće izvora Ribnjak i Javorova kosaKomunalac Vrbovsko d.o.o. Vrbovsko2012Voda za piće
Membranski procesi
Idejni i tehnološki projekti
Studija o istraživanju mogućnosti upuštanja vode izvora Bulaž u akumulaciju ButonigaIstarski vodovod d.o.o. Buzet2012Voda za piće Gospodarenje vodomKonzalting
Idejno rješenje uklanjanja parazita iz vodospreme na postrojenju za kondicioniranje vode GradoleIstarski vodovod d.o.o. Buzet2012Voda za piće
Dezinfekcija
Membranski procesi
Konzalting
Pilot testiranje i idejno tehnološko rješenje uklanjanja željeza i mangana iz vodeNašički vodovod d.o.o. Našice2012Voda za piće
Membranski procesi
Uklanjanje željeza, mangana i amonijaka
Obrada naprednim oksidacijskim procesima
Pilot testiranja
Idejno tehnološko rješenje pripreme vode za piće bunara Bužini i GabrijeliIstarski vodovod d.o.o. Buzet2012Voda za piće
Uklanjanje organskih tvari i mutnoće
Membranski procesi
Idejni i tehnološki projekti
Idejno tehnološko rješenje pripreme vode za piće bunara Campanož i TivoliVodovod Pula d.o.o. Pula2012Voda za piće
Uklanjanje organskih tvari i mutnoće
Uklanjanje nitrata
Membranski procesi
Idejni i tehnološki projekti
Idejno rješenje tehnologije uklanjanja mutnoće za pripremu vode za pićePrivreda d.o.o. Petrinja2011Voda za piće
Uklanjanje organskih tvari i mutnoće
Membranski procesi
Idejni i tehnološki projekti
Recenzija idejnih rješenja i idejnog projekta obrade otpadnnih voda aglomeracije RovinjKomunalni servis d.o.o.2011Otpadne vode
Komunalne otpadne vode
Nadzor i recenzije
Studije punjenja izvorske vodeKomunalac d.o.o. Koprivnica2011Voda za piće
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Konzalting
Idejno rješenje tehnologije pročišćavanja otpadnih voda za naselja Murter i BetinaProning d.o.o. Zagreb2011Otpadne vode
Komunalne otpadne vode
Idejni i tehnološki projekti
Idejno rješenje tehnologije pročišćavanja otpadnih voda za rekonstrukciju i nadogradnju UPOV ČakovecProning d.o.o. Zagreb2011Otpadne vode
Komunalne otpadne vode
Idejni i tehnološki projekti
Supervizija tehnologije i kvalitete tvornice Studenac u LipikuPodravka d.d. Koprivnica2011Voda za piće
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Konzalting
Optimiranje procesa flokulacije i bistrenja vode na sustavu za pripremu vode za piće vodovoda Sv. Ivan, BuzetIstarski vodovod d.o.o. Buzet2011Voda za piće
Kemijska taložna sredstva
Uklanjanje organskih tvari i mutnoće
Pilot testiranja
Revizija projektne dokumentacije kanalizacijske mreže i uređaja za pročišćavanje grada PorečaUsluga Poreč d.o.o. Poreč2011Otpadne vode
Komunalne otpadne vode
Nadzor i recenzije
Idejno tehnološko rješenje uklanjanja mutnoće vode izvorišta ZvirVodovod i Kanalizacija d.o.o. Rijeka2011Voda za piće
Membranski procesi
Uklanjanje organskih tvari i mutnoće
Nadzor i recenzije
Recenzija idejnih rješenja tehnologije pročišćavanja za pročišćavanje otpadnih voda otoka KrkaPonikve d.o.o. Krk2011Otpadne vode
Komunalne otpadne vode
Nadzor i recenzije
Development and Application of Models and Guidelines to Facilitate Decision Making in the Extension of Wastewater Treatment Plants (WWTPs) and to Increase Operational Efficiency of Existing WWTPsProning d.o.o. Zagreb2010Otpadne vode
Komunalne otpadne vode
Konzalting
Recenzija idejnih rješenja tehnologije pročišćavanja za pročišćavanje otpadnih voda grada PorečaUsluga Poreč d.o.o. Poreč2010Otpadne vode
Komunalne otpadne vode
Nadzor i recenzije
Revizija idejnih projekata uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada PorečaUsluga Poreč d.o.o. Poreč2010Otpadne vode
Komunalne otpadne vode
Nadzor i recenzije
Idejni projekt obrade otpadnih voda vinarije CoronicaATC d.o.o. Umag2010Otpadne vode
Industrijske otpadne vode
Obrada membranskim procesima
Membranski bioreaktor
Pilot testiranja
Pilot testiranje obrade otpadnih voda riblje industrije Mardešić, SaliMardešić d.o.o. Sali2009Otpadne vode
Industrijske otpadne vode
Obrada membranskim procesima
Membranski bioreaktor
Pilot testiranja
Tehnološki nadzor izgradnje uređaja za obradu otpadnih voda grada Donjeg MiholjcaHidroprojekt-Ing projektiranje d.o.o. Zagreb2009Otpadne vode
Komunalne otpadne vode
Nadzor i recenzije
Puštanje u rad membranskog postrojenja za obradu otpadnih vodaEko Velebit d.o.o. Gračac2009Otpadne vode
Industrijske otpadne vode
Obrada membranskim procesima
Pilot testiranja
Puštanja u rad
Supervizija tehnologije i kvalitete tvornice Studenac u LipikuPodravka d.d. Koprivnica2009Voda za piće
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Konzalting
Istraživanje obrade tehnoloških otpadnih voda i gospodarenja vodomProton Eko d.o.o. Zagreb2008Tehnološke vode
Otpadne vode
Industrijske otpadne vode
Gospodarenje vodom
Pilot testiranja
Idejni projekt obrade otpadnih vodaEko Velebit d.o.o. Gračac2008Otpadne vode
Industrijske otpadne vode
Obrada membranskim procesima
Idejni i tehnološki projekti
Stručno mišljenje i analiza bunarskih voda, kišnice i mogućnosti njihovog korištenjaGavrilović d.o.o. Petrinja2008Tehnološke vode
Gospodarenje vodom
Membranski procesi
Konzalting
Idejni projekt punionice vodeGrudska pivovara d.o.o. Grude, Bosna i Hercegovina2008Voda za piće
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Idejni i tehnološki projekti
Laboratorijsko testiranje obrade otpadnih vodaPliva Hrvatska d.o.o. Zagreb2007Otpadne vode
Industrijske otpadne vode
Analiza voda
Pilot testiranja
Obrada otpadnih voda i začepljivanje membrana u membranskom bioreaktoruMinistarstvo znanosti, obrazovanja i športa2007Komunalne otpadne vode, Industrijske otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode),Membranski bioreaktorZnanstveni projekt
Istraživanje primjene membranskih procesa pri obradi otpadnih vodaMadig Mrežnica d.o.o. Ogulin2007Otpadne vode
Industrijske otpadne vode
Membranski procesi
Pilot testiranja
Idejni projekt rekonstrukcije postrojenja za pripremu vode za piće na vodocrpilištu JarčevacHidroing d.o.o. Osijek2007Voda za piće
Uklanjanje arsena
Membranski procesi
Uklanjanje željeza, mangana i amonijaka
Idejni i tehnološki projekti
Idejni projekt gospodarenja vodomGavrilović d.o.o. Petrinja2007Tehnološke vode
Otpadne vode
Industrijske otpadne vode
Gospodarenje vodom
Membranski procesi
Pilot testiranja
Idejno rješenje sanitacije cooleraHydra Tech d.o.o. Zagreb2007Voda za piće
Dezinfekcija
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Konzalting
Idejno rješenje neutralizacije otpadne vodeTrento promet d.o.o. Brestovac2007Otpadne vode
Industrijske otpadne vode
Konzalting
Istraživanje korozije na postrojenju CS PonikvaPonikve d.o.o. Krk2007Voda za piće
Analiza voda
Konzalting
Idejni projekt rekonstrukcije i pilot testiranje uklanjanja arsena na vodocrpilištu JarčevacVodotehnika d.d. Zagreb2007Voda za piće
Uklanjanje arsena
Membranski procesi
Uklanjanje željeza, mangana i amonijaka
Pilot testiranja
Idejni tehnološki projekt sanitacije cooleraMatić d.o.o. Zagreb2006Voda za piće
Dezinfekcija
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Idejni i tehnološki projekti
Istraživanje primjene novih tehnologija – membranskih procesa pri obradi otpadnih vodaDrvenjača d.d. Fužine2006Otpadne vode
Industrijske otpadne vode
Obrada membranskim procesima
Pilot testiranja
Istraživanje kakvoće vode na postrojenju za pripremu pitke vode „Ponikve“ na otoku KrkuPonikve d.o.o. Krk2006Voda za piće
Analiza voda
Konzalting
Tehnološki nadzor izgradnje postrojenja za pripremu vode za piće u Donjem MiholjcuHidroprojekt-ING Projektiranje d.o.o. Zagreb2006Voda za piće
Uklanjanje željeza, mangana i amonijaka
Nadzor i recenzije
Idejni projekt rješenja problema korozije rashladnih vodaHolcim d.o.o. Koromačno2006Tehnološke vode
Rashladne vode i kotlovske vode
Idejni i tehnološki projekti
Istraživanje obrade otpadnih voda od proizvodnje maslinovog ulja i vinaAgrolaguna d.d. Poreč2006Otpadne vode
Industrijske otpadne vode Obrada membranskim procesima
Pilot testiranja
Idejni projekt punionice izvorske vodeMato el-d d.o.o. Ivanić-grad2006Voda za piće
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Idejni i tehnološki projekti
Tehnološki nadzor ugradnje uređaja za demineralizaciju u Centru za kontrolu lijekova ŠibenikLabomar d.o.o. Zagreb2005Tehnološke vode
Membranski procesi
Ionska izmjena
Puštanja u rad
Istraživanje primjene membranskih procesa u obradi otpadnih voda punionice vode u Svetojanskim toplicamaJamnica d.d. Zagreb2005Otpadne vode
Industrijske otpadne vode
Obrada membranskim procesima
Membranski bioreaktor
Pilot testiranja
Idejni projekt punionice vodeNBI Ćurić d.o.o. Žepče, Bosna i Hercegovina2005Voda za piće
Membranski procesi
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Idejni i tehnološki projekti
Stručno mišljenje o liniji pripreme vodeKalničke vode Bionatura d.d., Apatovec2005Voda za piće
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Konzalting
Istraživanje primjene membranskih procesa u obradi otpadnih voda barometarskih kondenzatoraZvijezda d.d. Zagreb2005Otpadne vode
Industrijske otpadne vode
Obrada membranskim procesima
Pilot testiranja
Projektiranje i ugradnja uređaja za demineralizaciju vodeDržavni hidrometeorološki zavod RH, Zagreb2004Tehnološke vode
Membranski procesi
Ionska izmjena
Puštanja u rad
Elaborat o poboljšanju tehnologije na sustavu Sv. IvanIstarski vodovod d.o.o. Buzet2004Voda za piće
Uklanjanje organskih tvari i mutnoće
Konzalting
Ispitivanje kvalitete i mogućnosti pročišćavanja otpadnih voda bojadisaoneJadran d.d. Zagreb2004Otpadne vode
Industrijske otpadne vode Obrada membranskim procesima
Konzalting
Tehnološki projekt punjenja stolne vodeDalmacijavino d.d. Split2004Voda za piće
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Membranski procesi
Idejni i tehnološki projekti
Tehnološki projekt punionice stolne vodeŽiva voda d.o.o. Zagreb2004Voda za piće
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Membranski procesi
Idejni i tehnološki projekti
Tehnološki projekt punionice stolne vodeCedar d.o.o. Gračac2004Voda za piće
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Membranski procesi
Idejni i tehnološki projekti
Reduction of environmental risks, posed by Emerging Contaminants, through advanced treatment of municipal and industrial wastesEuropska komisija2004Komunalne otpadne vode, Industrijske otpadne vode, Procjedne vode odlagališta otpada, Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktor, Obrada naprednim oksidacijskim procesima(Otpadne vode)Znanstveni projekt
Elaborat o punjenju izvorske vode INA d.d. Zagreb2003Voda za piće
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Konzalting
Stručno mišljenje za prijedlog dogradnje sustava za pročišćenu voduImunološki zavod d.d. Zagreb2003Tehnološke vodeKonzalting
Izvještaj o praćenju korozivnosti vode postrojenja ButonigaVodoopskrbni sustav Istre Vodovod Butoniga, Buzet2003Voda za piće
Analiza voda
Konzalting
Istraživanje primjene membranskih procesa pri uklanjanju atrazina iz otpadnih vodaHerbos d.d. Sisak2003Otpadne vode
Obrada membranskim procesima
Pilot testiranja
Idejni projekt punionice stolne vodeZapad-Grup d.o.o. Zagreb2003Voda za piće
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Membranski procesi
Idejni i tehnološki projekti
Tehnološki projekt pripreme vode za pićeKG Park d.o.o. Donji Miholjac2003Voda za piće
Uklanjanje željeza, mangana i amonijaka
Idejni i tehnološki projekti
Tehnološki projekt punionice izvorske vodeSveti Rok d.o.o. Lovinac2002Voda za piće
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Idejni i tehnološki projekti
Istraživanje na području tehnologije pripreme i punjenja mineralnih, izvorskih i drugih tipova vodaPodravka d.o.o. Koprivnica2002Voda za piće
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Konzalting
Idejni projekt gospodarenja vodomGavrilović d.o.o. Petrinja2002Tehnološke vode
Otpadne vode
Industrijske otpadne vode
Gospodarenje vodom
Membranski procesi
Idejni i tehnološki projekti
Tehnološki projekt punionice izvorske vodeLacus d.o.o. Vrlika2002Voda za piće
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Idejni i tehnološki projekti
Pročišćavanje otpadnih voda membranskim tehnikamaMinistarstvo znanosti, obrazovanja i športa2002Procjedne vode odlagališta otpada, Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktor, Obrada naprednim oksidacijskim procesima(Otpadne vode)Stručni projekt
Konzalting na području pripreme vode za potrebe kotlovskog postrojenjaPPK d.d. Karlovac2002Tehnološke vode
Rashladne vode i kotlovske vode
Konzalting
Ionska izmjena i membranski procesi u obradi voda kemijske industrijeMinistarstvo znanosti i tehnologije RH2002Industrijske otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode), Ionska izmjena(Otpadne vode), Gospodarenje vodom(Otpadne vode)Znanstveni projekt
Konzalting na području tehnologije pripreme i punjenja mineralnih, izvorskih i drugih tipova vodaINA d.o.o. Zagreb2002Voda za piće
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Konzalting
Konzalting na području punjenja stolne vodeBadel-BAP d.d. Zagreb2001Voda za piće
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Konzalting
Tehnološki projekt punionice stolne vodeAlpheus d.o.o. Tučepi2001Voda za piće
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Idejni i tehnološki projekti
Puštanje u rad linije za punjenje izvorske vodeGotalka d.d. Budinšćina2000Voda za piće
Dezinfekcija
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Puštanja u rad
Istraživanje djelovanja magneta na stvaranje i razgradnju kamenca u vodiEnterm d.o.o.2000Tehnološke vode
Rashladne vode i kotlovske vode
Pilot testiranja
Konzalting za pripremu vode za potrebe kotlovskog postrojenja i gospodarenje vodomGavrilović d.o.o. Petrinja2000Tehnološke vode
Otpadne vode
Industrijske otpadne vode
Gospodarenje vodom
Membranski procesi
Ionska izmjena
Konzalting
Projektiranje i puštanje u rad postrojenja za demineralizacijuAgram-kolor d.o.o. Velika Gorica2000Tehnološke vode
Ionska izmjena
Idejni i tehnološki projekti
Puštanja u rad
Elaborat o mogućnosti korištenja mineralnih i izvorskih voda na području Apatovca Apatovačka kiselica d.o.o. Križevci2000Voda za piće
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Idejni i tehnološki projekti
Tehnološki projekt punionice stolne vode, demineralizirane vode i punionice voćnih sokovaBUP d.o.o. Buzet2000Voda za piće
Tehnološke vode
Membranski procesi
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda

Idejni i tehnološki projekti
Istraživanje primjene membranskih procesa u tehnologiji primjene vode za piće vodoakumulacije ButonigaVodoopskrbni sustav Istre Vodovod Butoniga, Buzet2000Voda za piće
Uklanjanje organskih tvari i mutnoće
Membranski procesi
Pilot testiranja
Istraživanje poboljšanja efikasnosti uređaja za obradu tehnoloških otpadnih voda primjenom sredstava za flokulacijuJamnica d.d.2000Otpadne vode
Industrijske otpadne vode
Kemijska taložna sredstva
Pilot testiranja
Pilot testiranje desalinacije vode bunara MartinščicaVodovod i Kanalizacija d.o.o. Rijeka1999Voda za piće
Membranski procesi
Idejni i tehnološki projekti
Pilot testiranja
Idejni projekt sanacije sustava za obradu bunarske vode u vlasništvu Dukat d.d.Gradnja prom-Janječić d.o.o.1999
Idejni i tehnološki projekti
Konzalting pri projektiranju i puštanju u rad postrojenja za nanofiltraciju za pripremu tehnološke vodeŠpiritana d.o.o. Županja1999Tehnološke vode
Membranski procesi
Idejni i tehnološki projekti
Konzalting
Puštanja u rad
Projektna dokumentacija za sterilno pranje staklenih bocaJamnica d.d.1998Tehnološke vode
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Idejni i tehnološki projekti
Ionski izmjenjivači u zaštiti voda kemijske industrijeMinistarstvo znanosti i tehnologije RH1998Industrijske otpadne vode, Ionska izmjena(Otpadne vode), Gospodarenje vodom(Otpadne vode)Znanstveni projekt
Tehnološki projekt dekloriranja tehnološke vode u svrhu pripreme vode za proizvodnju voćnih sokovaJamnica d.d.1998Tehnološke vode
Dezinfekcija
Idejni i tehnološki projekti
Elaborat za obradu tehnoloških i otpadnih vodaSipro d.d. Umag1997Tehnološke vode
Otpadne vode
Industrijske otpadne vode
Gospodarenje vodom
Obrada membranskim procesima
Obrada ionskom izmjenom
Idejni i tehnološki projekti
NaslovGodinaPodručjeVrsta rada
Prisutnost bromida u podzemnim vodama i nastajanje bromata u vodi za piće tijekom ozoniranja2018Voda za pićeZnanstveni
Uklanjanje tramadola i metadona u modelnim pokusima ozoniranja: kinetika uklanjanja i identifikacija transformacijskih produkta2018Komunalne otpadne vode, Otpadne vode, Obrada naprednim oksidacijskim procesima(Otpadne vode)Znanstveni
Utjecaj natrijeva acetata na rast mikroorganizama koji akumuliraju fosfor iz otpadne vode, Ana Filipović2018Komunalne otpadne vode, Industrijske otpadne vodeDiplomski rad
Uklanjanje diuretika furosemida iz modelnih uzoraka i otpadne vode ozoniranjem, Antun Stegić2018Komunalna otpadna voda, Obrada napredin okidacijskim procesima (Otpadna voda)Diplomski rad
Strategija uzgoja organizama koji akumuliraju fosfor podešavanjem koncentracije natrijeva acetata, Matea Vuković2018Komunalne otpadne vode, Industrijske otpadne vodeDiplomski rad
Limitations imposed by conventional fine bubble diffusers on the design of a high-loaded membrane bioreactor (HL-MBR)2018Otpadne vode, Komunalne otpadne vode, Membranski procesi (Otpadne vode) Znanstveni rad
Utjecaj koncentracije natrijeva acetata na metabolizam organizama koji akumuliraju polifosfat, Valerija Mrkonjić2018Komunalne otpadne vode, Industrijske otpadne vodeDiplomski rad
Kemijska i toksikološka karakterizacija podzemnih voda prije i nakon obrade elektrokemijskim metodama, Marin Matošić2017Uklanjanje arsena, Voda za pićeDisertacija
Five methods for secondary settler design2017Gospodarenje vodom(Otpadne vode), Komunalne otpadne vodeZnanstveni
Evaluation of a smart toilet in an emergency camp2017Komunalne otpadne vode, DezinfekcijaZnanstveni
Odlaganje muljeva otpadnih voda i mogućnost daljnje uporabe2016Komunalne otpadne vode, Zbrinjavanje viška muljaZnanstveni
Upotreba procesa ubrizgavanja otopine prezasićene kisikom pri aeraciji u biološkoj obradi otpadnih voda2016Otpadne vode, Komunalne otpadne vode, Znanstveni
Ukalanjanje As(V) iz vode procesom filtracije uronjivim membranama uz prethodnu adsorpciju na Fe(OH)32016Uklanjanje arsena, Voda za pićeZnanstveni
Praktična iskustva na primjeni procesa ultrafiltracije u pripremi vode za ljudsku potrošnju za potrebe grada Petrinje2016Voda za piće, Membranski procesi(Voda za piće)Znanstveni
Effectiveness of UV-C light irradiation on disinfection of an eSOS® smart toilet evaluated in a temporary settlement in the Philippines2016Komunalne otpadne vode, DezinfekcijaZnanstveni
Uklanjanje azitromicina i atrazina hladnom plazmom, Lucija Marković2016Industrijske otpadne vode, Obrada naprednim oksidacijskim procesima(Otpadne vode)Diplomski
Feasibility of wastewater treatment plant upgrade by enhanced biological phosphorus removal: case study Koprivnica, Croatia2016Komunalne otpadne vodeZnanstveni
Adsorption Characteristics of Different Adsorbents and Iron(III) Salt for Removing As(V) from Water.2016Uklanjanje arsenaZnanstveni
WWTP Varaždin, Croatia, Use of models for cost- effective planning of plant retrofit and upgrade scenarios, Applications of Activated Sludge Models2015Komunalne otpadne vodeKnjiga
eSOS (R) - emergency Sanitation Operation System.2015Komunalne otpadne vodeZnanstveni
Obrada sintetske otpadne vode u laboratorijskom membranskom bioreaktoru, Nikola Zima2013Membranski procesi(Otpadne vode),Diplomski rad
Istovremeno biološko uklanjanje dušika i fosfora iz sintetske otpadne vode, Romeo Marfan2013Komunalne otpadne vodeDiplomski rad
Primjena ultrafiltracijskih membrana u procesu uklanjanja mutnoće iz vode, Magdalena Ivanjko2013Uklanjanje organskih tvari i mutnoće, Membranski procesi(Voda za piće)Diplomski rad
Treatment of spent filter backwash water from drinking water treatment with immersed ultrafiltration membranes2013Komunalne otpadne vode, Industrijske otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski procesi(Voda za piće)Znanstveni
Assessment of the Drava River (Croatia) by water quality index method2013Analiza vodaZnanstveni
Uklanjanje arsena(V) iz vode procesom filtracije uronjivim mikrofiltracijskim membranama uz prethodnu adsorpciju, Josip Ćurko2013Uklanjanje arsena, Membranski procesi(Voda za piće)Disertacija
Matematičko modeliranje proizvodnje aktivnog mulja pri biološkoj obradi otpadne vode na pročistaču otpadnih voda Čakovec, Ana Jambrošić2012Zbrinjavanje viška muljaDiplomski rad
Karakteristike otpadnih voda Sjevernog i Južnog Zagreba2012Analiza vodaStručni
Optimiranje procesa uklanjanja dušika i fosfora u laboratorijskom SBR-u, Maja Mušić2012Komunalne otpadne vodeDiplomski rad
Razaranje aktivnog mulja ultrazvukom, Marko Karalić2012Zbrinjavanje viška muljaDiplomski rad
Karakteristike otpadnih voda grada Zagreba, Zrinka Novaković2012Analiza vodaDiplomski rad
Identification of biotransformation products of macrolide and fluoroquinolone antimicrobials in membrane bioreactor treatment by ultrahigh-performance liquid chromatography/quadrupole time-of-flight mass spectrometry.2011Membranski bioreaktor, Komunalne otpadne vode, Analiza vodaZnanstveni
Upotreba membranskih procesa u obradi vode za piće2011Membranski procesi(Voda za piće)Stručni
As(V) removal from drinking water by coagulation and filtration through immersed membrane2011Industrijske otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode)Znanstveni
Removal of antimicrobials using advanced wastewater treatment2011Komunalne otpadne vode, Membranski bioreaktor, Industrijske otpadne vode, Obrada naprednim oksidacijskim procesima(Otpadne vode), Membranski procesi(Otpadne vode)Znanstveni
Karakteristike obrade sintetske otpadne vode u membranskom bioreaktoru, Tomislava Vukušić2011Membranski procesi(Otpadne vode), Analiza vodaDiplomski rad
Uklanjanje arsena iz vode za piće adsorpcijom, Višnja Stulić2011Uklanjanje arsenaDiplomski rad
PRIMJENA URONJIVIH ULTRAFILTRACIJSKIH MEMBRANA U OBRADI OTPADNE VODE OD PRANJA PJEŠČANIH FILTRA, Vladimira Cvjetičanin2011Membranski procesi(Otpadne vode)Diplomski rad
Upotreba ultrafiltracije za obradu vode od pranja pješčanih filtara, Bojana Flego2011Membranski procesi(Voda za piće)Diplomski rad
Priprema tehnološke vode za farmaceutsku industriju, Tomislav Horvat2011Gospodarenje vodom(Tehnološke vode), Membranski procesi(Tehnološke vode)Diplomski rad
Karakteristike otpadnih voda Karlovačke pivovare, Monika Vojak2011Analiza vodaDiplomski rad
Obrada otpadnih voda grada Čakovca, Nikola Gluhak2010Komunalne otpadne vodeDiplomski rad
Uklanjanje dušika iz otpadne vode membranskim bioreaktorom, Bože Vidić2010Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Mehanizan čepljenja uronjivih membrana pri uklanjanju arsena iz vode, Anita Radanović2010Uklanjanje arsena, Membranski procesi(Voda za piće)Diplomski rad
Nitrogen removal in submerged MBR with intermittent aeration2010Membranski bioreaktor, Membranski procesi(Otpadne vode)Znanstveni
Obrada otpadne vode u membranskom bioreaktoru u funkciji očuvanja prirodnih resursa vode za piće2009Membranski bioreaktor, Membranski procesi(Otpadne vode)Stručni
Obrada otpadne vode industrije za preradu mlijeka u membranskom bioreaktoru s uronjenom membranom2009Industrijske otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorStručni
Mehanizmi začepljivanja membrana u membranskom bioreaktoru2009Membranski bioreaktorStručni
Municipal wastewater treatment in a membrane bioreactor2009Komunalne otpadne vode, Membranski bioreaktor, Membranski procesi(Otpadne vode)Znanstveni
Treatment of beverage production wastewater by membrane bioreactor2009Industrijske otpadne vode, Membranski bioreaktor, Membranski procesi(Otpadne vode)Znanstveni
Uklanjanje aresena, mangana i željeza iz vode za piće, Vedrana Petrović Banić2009Uklanjanje željeza, mangana i amonijaka, Uklanjanje arsenaDiplomski rad
Gospodarenje vodom u pivovari BUP Buzet, Andrej Ražman2009Gospodarenje vodom(Tehnološke vode)Diplomski rad
Obrada vode reverznom osmozom i zbrinjavanje koncentrata2008Membranski procesi(Voda za piće), Kemijska taložna sredstvaStručni
Uklanjanje organskih tvari nanofiltracijom2008Uklanjanje organskih tvari i mutnoće, Membranski procesi(Voda za piće)Stručni
Uklanjanje organskih tvari flokulacijom i filtracijom kroz uronjenu membranu2008Uklanjanje organskih tvari i mutnoće, Membranski procesi(Voda za piće)Stručni
Uklanjanje huminskih kiselina iz vode ozoniranjem2008Uklanjanje organskih tvari i mutnoće, Obrada naprednim oksidacijskim procesima(Voda za piće)Stručni
Treatment of food industry wastewaters in membrane bioreactor2008Industrijske otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorZnanstveni
Treatment of a landfill leachate containing compounds of pharmaceutical origin2008Procjedne vode odlagališta otpada, Membranski procesi(Otpadne vode)Znanstveni
Treatment of landfill leachate by ozonation, ultrafiltration, nanofiltration and membrane bioreactor2008Procjedne vode odlagališta otpada, Membranski procesi(Otpadne vode), Obrada naprednim oksidacijskim procesima(Otpadne vode), Membranski bioreaktorZnanstveni
Fouling of a hollow fibre submerged membrane during long-term filtration of activated sludge2008Membranski bioreaktor, Membranski procesi(Otpadne vode)Znanstveni
Membrane Bioreactor (MBR) as an Advanced Wastewater Treatment Technology, Emerging Contaminants from Industrial and Municipal Waste2008Membranski bioreaktor, Komunalne otpadne vode, Industrijske otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode)Knjiga
Filtracijske karakteristike membrana u membranskom bioreaktoru, Ana Horvat2008Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Uklanjanje nitrata iz vode ionskom izmjenom i regeneracija ionskog izmjenjivača2008Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Stručni
Uklanjanje željeza i mangana katalitičkom oksidacijom2008Uklanjanje željeza, mangana i amonijaka, Obrada naprednim oksidacijskim procesima(Voda za piće)Stručni
Uklanjanje huminskih kiselina iz vode naprednim oksidacijskim procesima, Tea Krnjeta2008Uklanjanje organskih tvari i mutnoće, Obrada naprednim oksidacijskim procesima(Voda za piće)Diplomski rad
Uklanjanje mangana katalitičkom oksidacijom i taloženjem, Davor Drljača2008Uklanjanje željeza, mangana i amonijakaDiplomski rad
Uklanjanje mangana iz vode ozoniranjem, Dunko Škugor2008Uklanjanje željeza, mangana i amonijaka, Obrada naprednim oksidacijskim procesima(Voda za piće)Diplomski rad
Obrada otpadne vode punionice voćnih sokova, Monika Gretić2008Industrijske otpadne vodeDiplomski rad
Šaržno i kontinuirano uklanjanje dušika u membranskom bioreaktoru, Tamara Leljak2007Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Effects of active sludge on hydrodinamic characteristics of a hollow fiber membrane bioreactor2007Membranski bioreaktor, Membranski procesi(Otpadne vode)Znanstveni
Uklanjanje dušika biološkom nitrifikacijom i denitrifikacijom u membranskom bioreaktoru, Josip Ćurko2007Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Obrada otpadne vode punionice bezalkoholnih pića membranskim bioreaktorom2007Industrijske otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorStručni
Microbial pitting corrosion of stainless steel weldments in fresh water systems2007Rashladne vode i kotlovske vodeZnanstveni
Characterization of polymeric nanofiltration membranes2007Membranski procesi(Voda za piće), Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski procesi(Tehnološke vode)Znanstveni
Uklanjanje organskih tvari, mangana i amonijaka iz vode ozoniranjem, Josip Cvetko2007Uklanjanje željeza, mangana i amonijaka, Uklanjanje organskih tvari i mutnoće,Obrada naprednim oksidacijskim procesima(Voda za piće)Diplomski rad
Mehanizmi začepljivanja membrana u membranskom bioreaktoru, Nikolina Trontl2007Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Utjecaj sastava sintetske otpadne vode na proces obrade u membranskom bioreaktoru, Tonka Smoljanović2007Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Uklanjanje dušika iz sintetske otpadne vode u membranskom bioreaktoru, Ana Rogulj2007Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Karakteristike začepljivanja membrana u membranskom bioreaktoru, Dijana Vidović2007Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Obrada sintetske otpadne vode membranskim bioreaktorima s uronjenim membranama, Maja Kelebuh2007Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Obrada sintetske otpadne vode u membranskom bioreaktoru. Marina Poljak2007Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Obrada otpadne vode od regeneracije ionskih izmjenjivača membranskim procesima, Tanja Perković2006Industrijske otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode), Ionska izmjena(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Analysis of the activated sludge process in an MBR under starvation conditions2006Membranski bioreaktor, Membranski procesi(Otpadne vode)Znanstveni
Istraživanja permeabilnosti membrana u membranskom bioreaktoru, Iva Treščec2006Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Obrada otpadne vode punionice voćnih sokova u membranskom bioreaktoru, Ivana Prstec2006Industrijske otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Obrada modelne otpadne vode u membranskim bioreaktorima, Natalija Hrastić2006Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Trihalomethane formation potential in the surface and ground water near Jakuševac landfill (Croatia): Impact of dissolved organic matter molecular size2006Dezinfekcija, Procjedne vode odlagališta otpadaZnanstveni
Utjecaj promjene parametara procesa na obradu modelne otpadne vode u membranskom bioreaktoru, Martina Špišić2006Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Obrada otpadne vode tvornice ulja membranskim procesima, Tanja Ecimović2005Industrijske otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode)Diplomski rad
Elimination of aromatic surfactants from municipal wastewaters: comparison of conventional activated sludge treatment and membrane biological reactor2005Membranski bioreaktor, Komunalne otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode)Znanstveni
Obrada otpadne vode punionice voćnih sokova membranskim procesima, Petra Jurin2005Industrijske otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Obrada otpadne vode punionice bezalkoholnih pića aktivnim muljem, Marija Krakan2005Industrijske otpadne vodeDiplomski rad
Gospodarenje vodom u pivovari Carlsberg Croatia, Ivana Novak2004Gospodarenje vodom(Tehnološke vode)Diplomski rad
Obrada procjedne otpadne vode procesima ozoniranja i nanofiltracije, Maida Muftić.2004Procjedne vode odlagališta otpada, Membranski procesi(Otpadne vode), Obrada naprednim oksidacijskim procesima(Otpadne vode)Diplomski rad
Obrada otpadne vode membranskim procesima, Zrinka Lasić2004Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Primjena uronjivih membrana pri obradi komunalnih otpadnih voda, Ivana Dolenac2004Komunalne otpadne vode, Membranski bioreaktorDiplomski rad
Obrada vode reverznom osmozom, Marina Mihaljević2004Membranski procesi(Tehnološke vode)Diplomski rad
Priprema vode za hemodijalizu.Zagreb2004Priprema vode za hemodijalizuKnjiga
Nanofiltration of a Landfill Leachate Containing Pharmaceutical Intermediates from Vitamin C Production2004Membranski procesi(Otpadne vode), Procjedne vode odlagališta otpadaZnanstveni
Removal of natural organic matter by ultrafiltration and nanofiltration for drinking water production2004Membranski procesi(Voda za piće), DezinfekcijaZnanstveni
Effects of hydraulic residence time and mixing on wastewater reatment in a membrane bioreactor2004Membranski bioreaktor, Membranski procesi(Otpadne vode)Znanstveni
Treatment of a Landfill Leachate Containing Pharmaceutical Compounds by Nanofiltration and Activated Carbon Adsorption2004Procjedne vode odlagališta otpada, Membranski procesi(Otpadne vode)Znanstveni
Optimiranje rada anionskog ionskog izmjenjivača praćenjem krivulja eluacije, Helena Ivančić2004Ionska izmjena(Tehnološke vode)Diplomski rad
Uklanjanje organskih tvari iz vode naprednim oksidacijskim procesima, Maja Jurakić2004Obrada naprednim oksidacijskim procesima(Voda za piće)Diplomski rad
Faktori začepljivanja uronjive membrane u membranskom bioreaktoru, Ljubica Surić2003Membranski bioreaktorDiplomski rad
Primjena uronjivih membrana pri obradi komunalnih otpadnih voda, Helena Korajlija2003Komunalne otpadne vode, Membranski bioreaktorDiplomski rad
Uklanjanje saharoze reverznom osmozom i aktivnim ugljenom, Besa Tateshi2003Membranski procesi(Tehnološke vode)Diplomski rad
Primjena uronjivih membrana pri obradi komunalnih otpadnih voda, Lidija Mihalić2003Komunalne otpadne vode, Membranski bioreaktorDiplomski rad
Faktori začepljivanja uronjene membrane u membranskom bioreaktoru, Jasna Švraka2003Membranski bioreaktorDiplomski rad
Primjena uronjivih membrana pri obradi komunalnih otpadnih voda, Miro Mrčela2003Komunalne otpadne vode, Membranski bioreaktorDiplomski rad
Obrada otpadne vode u membranskom bioreaktoru s uronjenom membranom, Marin Matošić2003Komunalne otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDisertacija
Primjena uronjivih membrana pri obradi komunalnih otpadnih voda, Maja Milković2002Komunalne otpadne vode, Membranski bioreaktorDiplomski rad
Obrada otpadne vode NPK pogona ionskom izmjenom, Jelena Škala2002Ionska izmjena(Otpadne vode)Diplomski rad
Municipal Waste Water Treatment in Bioreactor with Submerged membrane2002Komunalne otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorZnanstveni
Obrada vode procesom reverzne osmoze, Anđelka Ćutuk2002Membranski procesi(Tehnološke vode)Diplomski rad
Kvaliteta vode za piće Pulskih bunara, Sanja Čabaravdić2002Voda za pićeDiplomski rad
Obrada vode reverznom osmozom, Nikolina Alviž2001Membranski procesi(Tehnološke vode)Diplomski rad
Uklanjanje nitrata iz vode selektivnom ionskom izmjenom, Amela Pehlić2001Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Utjecaj molekulske mase otopljene organske tvari na nastajanje trihalometana kloriranjem s natrijevim hipokloritom2001DezinfekcijaStručni
Obrada vode nanofiltracijom, Andrea Nađ2001Membranski procesi(Tehnološke vode)Diplomski rad
Primjena uronjivih membrana pri obradi komunalnih otpadnih voda, Tonći Kaliterna2001Komunalne otpadne vode, Membranski bioreaktorDiplomski rad
Obrada vode reverznom osmozom, Božica Markić2000Membranski procesi(Tehnološke vode)Diplomski rad
Nitrate Removal from Drinking Water Using Ion Exchange – Comparasion of Chloride and Bicarbonate form of the Resins2000Ionska izmjena(Voda za piće), Uklanjanje nitrataZnanstveni
Obrada vode nanofilracijom, Marlen Červar2000Membranski procesi(Voda za piće)Diplomski rad
Obrada vode procesom nanofiltracije, Anđelka Prolić2000Membranski procesi(Voda za piće)Diplomski rad
Zdravstvena ispravnost izvorišta vode za piće u Puli, Zdravka Ivaz2000Voda za pićeDiplomski rad
Osnovna snimka otpadnih voda tvornice Franck, Nataša Veledar2000Analiza vodaDiplomski rad
Nitrogen removal from fertilizer wastewater by ion exchange2000Ionska izmjena(Otpadne vode), Gospodarenje vodom(Otpadne vode), Industrijske otpadne vodeZnanstveni
Uklanjanje organskih tvari flokulacijom i demineralizacija ionskom izmjenom s ciljem dobivanja vode za potrebe industrije, Martina Jednaković2000Ionska izmjena(Tehnološke vode), Kemijska taložna sredstvaDiplomski rad
Uklanjanje nitrata iz vode selektivnom ionskom izmjenom, Sandra Konosić2000Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Validacija procesa proizvodnje viskokopročišćene vode za specifične laboratorijske namjene, Irena Miočević2000Ionska izmjena(Tehnološke vode)Diplomski rad
Određivanje higijenske ispravnosti vode za piće grada Šibenika, Anita Čačić2000Voda za pićeDiplomski rad
Water management in meat processing industry “Gavrilović” Croatia supported by Ekolink-USAID help2000Gospodarenje vodom(Otpadne vode), Membranski procesi(Otpadne vode), Industrijske otpadne vode, Gospodarenje vodom(Tehnološke vode)Znanstveni
Obrada vode procesom nanofiltracije, Nataša Milevoj2000Membranski procesi(Voda za piće)Diplomski rad
Denitrifikacija vode za piće selektivnom ionskom izmjenom, Marin Matošić1999Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Magistarski rad
Primjena magneta u tehnologiji vode, Tatjana Bogdan1999Rashladne vode i kotlovske vodeDiplomski rad
Kinetika uklanjanja nitrata iz vode selektivnom ionskom izmjenom, Romana Penezić1999Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Određivanje trihalometana u vodi za piće metodom plinske kromatografije, Iva Pavlinić1999Uklanjanje organskih tvari i mutnoćeDiplomski rad
Primjena magneta u tehnologiji pripreme vode, Zrinka Ljevar1999Rashladne vode i kotlovske vodeDiplomski rad
Uklanjanje nitrata ionskom izmjenom i regeneracija izmjenjivača, Zdenka Kovačević1999Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Adorpcija organskih tvari procjedne vode deponija Jakuševac na aktivnom ugljenu, Bojan Mihaljević1999Procjedne vode odlagališta otpadaDiplomski rad
Uklanjanje lakohlapivih halogeniranih ugljikovodika iz vode za piće, Marijana Ević1999Uklanjanje organskih tvari i mutnoće,Diplomski rad
Uklanjanje nitrata iz vode selektivnom ionskom izmjenom, Kristina Car1999Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Uklananjanje nitrata procesima selektivne ionske izmjene, Zrinka Perković1998Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Uklanjanje amonijaka i nitrata procesima selektivne ionske izmjene, Tanja Juriček1998Uklanjanje željeza, mangana i amonijaka, Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Regeneracija otopine za pranje boca centrifugiranjem i taloženjem, Renata Fogadić1998Gospodarenje vodom(Tehnološke vode)Diplomski rad
Uklananjanje nitrata procesima selektivne ionske izmjene, Ksenija Durgo1997Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Uklanjanje nitrata i organskih tvari iz vode procesima ionske izmjene i ultrafiltracije, Nataša Cerovečki1997Uklanjanje organskih tvari i mutnoće, Uklanjanje nitrata, Membranski procesi(Voda za piće), Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Istraživanje bunarskih voda na području Međimurja, Ivana Obadić1997Voda za pićeDiplomski rad
Uklanjanje nitrata iz vode procesima ionske izmjene, Mira Vladović1997Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Uklanjanje nitrata iz vode metodom ionske izmjene, Maja Malečić1997Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Uklannjanje nitrata iz vode za piće slelektivnim ionskim izmjenjivačem, Tanja Valek1997Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Istraživanje inhibicije stvaranja kamenca u rashladnim vodama, Arijana Brenko1996Gospodarenje vodom(Tehnološke vode), Rashladne vode i kotlovske vodeDiplomski rad
Uklanjanje nitrata iz vode procesima ionske izmjene, Vanesa Stanišić1996Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Izdvajanje uljnih emulzija procesom flokulacije vode, Jasminka Mokrović1996Industrijske otpadne vode, Gospodarenje vodom(Otpadne vode)Diplomski rad
Izdvajanje uljnih emulzija procesom flokulacije vode, Marijana Matek1995Industrijske otpadne vode, Gospodarenje vodom(Otpadne vode)Diplomski rad
Uklanjanje organskih tvari iz vode procesom ultrafiltracije, Vesna Mihaljević1995Uklanjanje organskih tvari i mutnoće, Membranski procesi(Voda za piće)Diplomski rad
Istraživanje inhibicije stvaranja kamenca u rashladnim vodama, Dragan Martinović1994Gospodarenje vodom(Tehnološke vode), Rashladne vode i kotlovske vodeDiplomski rad
Istraživanje inhibicije stvaranja kamenca u rashladnim vodama, Vedrana Mandić1994Gospodarenje vodom(Tehnološke vode), Rashladne vode i kotlovske vodeDiplomski rad
Regeneracija sredstva za pranje u industriji vina, Slavica Peruš1994Gospodarenje vodom(Tehnološke vode)Diplomski rad
Mogućnost iskorištenja otpada iz uređaja za obradu otpadnih voda riblje industrije, Slavica Durković1993Industrijske otpadne vode, Zbrinjavanje viška mulja, Analiza voda, Gospodarenje vodom(Otpadne vode)Diplomski rad
Izdvajanje aluminija iz otpadne vode kod proizvodnje 5-acetilsalicilamida, Jasnica Vučković1993Industrijske otpadne vode, Gospodarenje vodom(Otpadne vode)Diplomski rad
Određivanje kvaliteta tehnoloških voda u RO “Maraska”- Zadar, Davorka Šarić1993Gospodarenje vodom(Tehnološke vode),Diplomski rad
Mogućnost Korištenja ispirnih voda nakon regeneracije ionskih izmjenjivača, Slavica Živković1992Ionska izmjena(Otpadne vode), Analiza voda, Gospodarenje vodom(Otpadne vode)Diplomski rad
Izdvajanje nitrata iz vode procesima ionske izmjene, Silva Mandac1992Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Uklanjanje organskih tvari iz vode ionskim izmjenjivačima, Anka Maloča1992Uklanjanje organskih tvari i mutnoće, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Mogućnost korištenja ispirnih voda nakon procesa regeneracije ionskih izmjenjivača, Šima Šimović1992Ionska izmjena(Otpadne vode), Analiza voda, Gospodarenje vodom(Otpadne vode)Diplomski rad
Kontrola rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Velike Gorice, Jelena Pećnik1991Komunalne otpadne vode, Analiza voda, Gospodarenje vodom(Otpadne vode)Diplomski rad
Izdvajanje nitrata iz vode procesima ionske izmjene, Natalija Doko1991Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Izdvajanje nitrata iz vode procesima ionske izmjene, Mirna Lalić1991Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Tretman rashladnih sistema u “Ina Rafineriji nafte” Sisak, Roberta Bakarić1991Gospodarenje vodom(Tehnološke vode), Rashladne vode i kotlovske vodeDiplomski rad
Određivanje karakteristika otpada riblje industrije i mogućnosti proizvodnje riblje hrane, Damir Ježek1990Industrijske otpadne vode, Analiza voda, Gospodarenje vodom(Otpadne vode)Diplomski rad
Uklanjanje organskih tvari iz vode ionskim izmjenjivačima, Nataša Mrkoci1990Uklanjanje organskih tvari i mutnoće, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Regeneracija sredstva za pranje iz uređaja za pranje boca, Nina Krznarić1990Gospodarenje vodom(Tehnološke vode)Diplomski rad
Određivanje karakteristika otpadnih voda RO “Mirna” Rovinj, Marija Bilić1990Industrijske otpadne vode, Analiza voda, Gospodarenje vodom(Otpadne vode),Diplomski rad
Primjena procesa ultrafiltracije za pripremu tehnološke vode, Davor Grabarić1990Membranski procesi(Tehnološke vode),Diplomski rad
Rad primarne faze obrade otpadnih voda Velike Gorice, Nevenka Soleša1990Komunalne otpadne vode, Analiza voda,Diplomski rad
Uklanjanje inhibitora enzimskih sistema (Cd, Ni, Zn) iz otpadnih voda selektivnim ionskim izmjenjivačima, Ivan Mijatović1984Ionska izmjena(Otpadne vode)Disertacija
Selektivno uklanjanje bakra iz otpadnih voda pomoću slabo kiselog i helatnog ionskog izmjenjivača, Ivan Mijatović1979Ionska izmjena(Otpadne vode)Magistarski rad