Membranski procesi (Otpadne vode)

Obrada otpadnih voda membranskim procesima je suvremeni trend u tehnologiji vode. Membranskim procesima se može direktno obrađivati određene vrste otpadnih voda ili se mogu koristiti kao jedna od faza u obradi otpadne vode. Obradom membranskim procesima, otpadna voda može se dovesti do kvalitete potrebne za ponovnu upotrebu što može značajno smanjiti troškove proizvodnje. Laboratorij za tehnologiju vode ima veliko iskustvo u primjeni različitih tipova membranskih procesa u obradi otpadnih voda u cilju obrade i gospodarenja otpadnim vodama.

U nastavku pregledajte sve projekte i radove koji su na neki način obrađivali djalatnost Membranski procesi (Otpadne vode)
Ime projektaNaručiteljGodinaPodručje djelovanjaVrsta projekta
Obrada otpadnih voda i začepljivanje membrana u membranskom bioreaktoruMinistarstvo znanosti, obrazovanja i športa2007Komunalne otpadne vode, Industrijske otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode),Membranski bioreaktorZnanstveni projekt
Istraživanje primjene membranskih procesa pri obradi otpadnih vodaMadig Mrežnica d.o.o. Ogulin2007Otpadne vode
Industrijske otpadne vode
Membranski procesi
Pilot testiranja
Idejni projekt gospodarenja vodomGavrilović d.o.o. Petrinja2007Tehnološke vode
Otpadne vode
Industrijske otpadne vode
Gospodarenje vodom
Membranski procesi
Pilot testiranja
Reduction of environmental risks, posed by Emerging Contaminants, through advanced treatment of municipal and industrial wastesEuropska komisija2004Komunalne otpadne vode, Industrijske otpadne vode, Procjedne vode odlagališta otpada, Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktor, Obrada naprednim oksidacijskim procesima(Otpadne vode)Znanstveni projekt
Idejni projekt gospodarenja vodomGavrilović d.o.o. Petrinja2002Tehnološke vode
Otpadne vode
Industrijske otpadne vode
Gospodarenje vodom
Membranski procesi
Idejni i tehnološki projekti
Pročišćavanje otpadnih voda membranskim tehnikamaMinistarstvo znanosti, obrazovanja i športa2002Procjedne vode odlagališta otpada, Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktor, Obrada naprednim oksidacijskim procesima(Otpadne vode)Stručni projekt
Ionska izmjena i membranski procesi u obradi voda kemijske industrijeMinistarstvo znanosti i tehnologije RH2002Industrijske otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode), Ionska izmjena(Otpadne vode), Gospodarenje vodom(Otpadne vode)Znanstveni projekt
Konzalting za pripremu vode za potrebe kotlovskog postrojenja i gospodarenje vodomGavrilović d.o.o. Petrinja2000Tehnološke vode
Otpadne vode
Industrijske otpadne vode
Gospodarenje vodom
Membranski procesi
Ionska izmjena
Konzalting
NaslovGodinaPodručjeVrsta rada
Limitations imposed by conventional fine bubble diffusers on the design of a high-loaded membrane bioreactor (HL-MBR)2018Otpadne vode, Komunalne otpadne vode, Membranski procesi (Otpadne vode) Znanstveni rad
Obrada sintetske otpadne vode u laboratorijskom membranskom bioreaktoru, Nikola Zima2013Membranski procesi(Otpadne vode),Diplomski rad
Treatment of spent filter backwash water from drinking water treatment with immersed ultrafiltration membranes2013Komunalne otpadne vode, Industrijske otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski procesi(Voda za piće)Znanstveni
As(V) removal from drinking water by coagulation and filtration through immersed membrane2011Industrijske otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode)Znanstveni
Removal of antimicrobials using advanced wastewater treatment2011Komunalne otpadne vode, Membranski bioreaktor, Industrijske otpadne vode, Obrada naprednim oksidacijskim procesima(Otpadne vode), Membranski procesi(Otpadne vode)Znanstveni
Karakteristike obrade sintetske otpadne vode u membranskom bioreaktoru, Tomislava Vukušić2011Membranski procesi(Otpadne vode), Analiza vodaDiplomski rad
PRIMJENA URONJIVIH ULTRAFILTRACIJSKIH MEMBRANA U OBRADI OTPADNE VODE OD PRANJA PJEŠČANIH FILTRA, Vladimira Cvjetičanin2011Membranski procesi(Otpadne vode)Diplomski rad
Uklanjanje dušika iz otpadne vode membranskim bioreaktorom, Bože Vidić2010Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Nitrogen removal in submerged MBR with intermittent aeration2010Membranski bioreaktor, Membranski procesi(Otpadne vode)Znanstveni
Obrada otpadne vode u membranskom bioreaktoru u funkciji očuvanja prirodnih resursa vode za piće2009Membranski bioreaktor, Membranski procesi(Otpadne vode)Stručni
Obrada otpadne vode industrije za preradu mlijeka u membranskom bioreaktoru s uronjenom membranom2009Industrijske otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorStručni
Municipal wastewater treatment in a membrane bioreactor2009Komunalne otpadne vode, Membranski bioreaktor, Membranski procesi(Otpadne vode)Znanstveni
Treatment of beverage production wastewater by membrane bioreactor2009Industrijske otpadne vode, Membranski bioreaktor, Membranski procesi(Otpadne vode)Znanstveni
Treatment of food industry wastewaters in membrane bioreactor2008Industrijske otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorZnanstveni
Treatment of a landfill leachate containing compounds of pharmaceutical origin2008Procjedne vode odlagališta otpada, Membranski procesi(Otpadne vode)Znanstveni
Treatment of landfill leachate by ozonation, ultrafiltration, nanofiltration and membrane bioreactor2008Procjedne vode odlagališta otpada, Membranski procesi(Otpadne vode), Obrada naprednim oksidacijskim procesima(Otpadne vode), Membranski bioreaktorZnanstveni
Fouling of a hollow fibre submerged membrane during long-term filtration of activated sludge2008Membranski bioreaktor, Membranski procesi(Otpadne vode)Znanstveni
Membrane Bioreactor (MBR) as an Advanced Wastewater Treatment Technology, Emerging Contaminants from Industrial and Municipal Waste2008Membranski bioreaktor, Komunalne otpadne vode, Industrijske otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode)Knjiga
Filtracijske karakteristike membrana u membranskom bioreaktoru, Ana Horvat2008Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Šaržno i kontinuirano uklanjanje dušika u membranskom bioreaktoru, Tamara Leljak2007Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Effects of active sludge on hydrodinamic characteristics of a hollow fiber membrane bioreactor2007Membranski bioreaktor, Membranski procesi(Otpadne vode)Znanstveni
Uklanjanje dušika biološkom nitrifikacijom i denitrifikacijom u membranskom bioreaktoru, Josip Ćurko2007Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Obrada otpadne vode punionice bezalkoholnih pića membranskim bioreaktorom2007Industrijske otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorStručni
Characterization of polymeric nanofiltration membranes2007Membranski procesi(Voda za piće), Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski procesi(Tehnološke vode)Znanstveni
Mehanizmi začepljivanja membrana u membranskom bioreaktoru, Nikolina Trontl2007Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Utjecaj sastava sintetske otpadne vode na proces obrade u membranskom bioreaktoru, Tonka Smoljanović2007Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Uklanjanje dušika iz sintetske otpadne vode u membranskom bioreaktoru, Ana Rogulj2007Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Karakteristike začepljivanja membrana u membranskom bioreaktoru, Dijana Vidović2007Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Obrada sintetske otpadne vode membranskim bioreaktorima s uronjenim membranama, Maja Kelebuh2007Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Obrada sintetske otpadne vode u membranskom bioreaktoru. Marina Poljak2007Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Obrada otpadne vode od regeneracije ionskih izmjenjivača membranskim procesima, Tanja Perković2006Industrijske otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode), Ionska izmjena(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Analysis of the activated sludge process in an MBR under starvation conditions2006Membranski bioreaktor, Membranski procesi(Otpadne vode)Znanstveni
Istraživanja permeabilnosti membrana u membranskom bioreaktoru, Iva Treščec2006Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Obrada otpadne vode punionice voćnih sokova u membranskom bioreaktoru, Ivana Prstec2006Industrijske otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Obrada modelne otpadne vode u membranskim bioreaktorima, Natalija Hrastić2006Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Utjecaj promjene parametara procesa na obradu modelne otpadne vode u membranskom bioreaktoru, Martina Špišić2006Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Obrada otpadne vode tvornice ulja membranskim procesima, Tanja Ecimović2005Industrijske otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode)Diplomski rad
Elimination of aromatic surfactants from municipal wastewaters: comparison of conventional activated sludge treatment and membrane biological reactor2005Membranski bioreaktor, Komunalne otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode)Znanstveni
Obrada otpadne vode punionice voćnih sokova membranskim procesima, Petra Jurin2005Industrijske otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Obrada procjedne otpadne vode procesima ozoniranja i nanofiltracije, Maida Muftić.2004Procjedne vode odlagališta otpada, Membranski procesi(Otpadne vode), Obrada naprednim oksidacijskim procesima(Otpadne vode)Diplomski rad
Obrada otpadne vode membranskim procesima, Zrinka Lasić2004Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Nanofiltration of a Landfill Leachate Containing Pharmaceutical Intermediates from Vitamin C Production2004Membranski procesi(Otpadne vode), Procjedne vode odlagališta otpadaZnanstveni
Effects of hydraulic residence time and mixing on wastewater reatment in a membrane bioreactor2004Membranski bioreaktor, Membranski procesi(Otpadne vode)Znanstveni
Treatment of a Landfill Leachate Containing Pharmaceutical Compounds by Nanofiltration and Activated Carbon Adsorption2004Procjedne vode odlagališta otpada, Membranski procesi(Otpadne vode)Znanstveni
Obrada otpadne vode u membranskom bioreaktoru s uronjenom membranom, Marin Matošić2003Komunalne otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDisertacija
Municipal Waste Water Treatment in Bioreactor with Submerged membrane2002Komunalne otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorZnanstveni
Water management in meat processing industry “Gavrilović” Croatia supported by Ekolink-USAID help2000Gospodarenje vodom(Otpadne vode), Membranski procesi(Otpadne vode), Industrijske otpadne vode, Gospodarenje vodom(Tehnološke vode)Znanstveni