Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda

Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda

Značajan trend porasta proizvodnje i distribucije flaširanih voda u Hrvatskoj doveo je do značajne suradnje Laboratorija za tehnologiju vode pri projektiranju i konzaltingu pri izgradnji punionica mineralnih, izvorskih i stolnih voda. Djelatnici Laboratorija sudjeluju u državnim tijelima koja se bave problematikom punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda, a na PBF-u održavaju nastavu na predmetu diplomskog studija pod nazivom: Mineralne, izvorske i stolne vode.

U nastavku pregledajte sve projekte i radove koji su na neki način obrađivali djalatnost Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Ime projektaNaručiteljGodinaPodručje djelovanjaVrsta projekta
Supervizija tehnologije i kvalitete tvornice Studenac u LipikuPodravka d.d. Koprivnica2013Voda za piće
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Konzalting
Studije punjenja izvorske vodeKomunalac d.o.o. Koprivnica2011Voda za piće
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Konzalting
Supervizija tehnologije i kvalitete tvornice Studenac u LipikuPodravka d.d. Koprivnica2011Voda za piće
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Konzalting
Supervizija tehnologije i kvalitete tvornice Studenac u LipikuPodravka d.d. Koprivnica2009Voda za piće
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Konzalting
Idejni projekt punionice vodeGrudska pivovara d.o.o. Grude, Bosna i Hercegovina2008Voda za piće
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Idejni i tehnološki projekti
Idejno rješenje sanitacije cooleraHydra Tech d.o.o. Zagreb2007Voda za piće
Dezinfekcija
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Konzalting
Idejni tehnološki projekt sanitacije cooleraMatić d.o.o. Zagreb2006Voda za piće
Dezinfekcija
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Idejni i tehnološki projekti
Idejni projekt punionice izvorske vodeMato el-d d.o.o. Ivanić-grad2006Voda za piće
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Idejni i tehnološki projekti
Idejni projekt punionice vodeNBI Ćurić d.o.o. Žepče, Bosna i Hercegovina2005Voda za piće
Membranski procesi
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Idejni i tehnološki projekti
Stručno mišljenje o liniji pripreme vodeKalničke vode Bionatura d.d., Apatovec2005Voda za piće
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Konzalting
Tehnološki projekt punjenja stolne vodeDalmacijavino d.d. Split2004Voda za piće
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Membranski procesi
Idejni i tehnološki projekti
Tehnološki projekt punionice stolne vodeŽiva voda d.o.o. Zagreb2004Voda za piće
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Membranski procesi
Idejni i tehnološki projekti
Tehnološki projekt punionice stolne vodeCedar d.o.o. Gračac2004Voda za piće
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Membranski procesi
Idejni i tehnološki projekti
Elaborat o punjenju izvorske vode INA d.d. Zagreb2003Voda za piće
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Konzalting
Idejni projekt punionice stolne vodeZapad-Grup d.o.o. Zagreb2003Voda za piće
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Membranski procesi
Idejni i tehnološki projekti
Tehnološki projekt punionice izvorske vodeSveti Rok d.o.o. Lovinac2002Voda za piće
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Idejni i tehnološki projekti
Istraživanje na području tehnologije pripreme i punjenja mineralnih, izvorskih i drugih tipova vodaPodravka d.o.o. Koprivnica2002Voda za piće
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Konzalting
Tehnološki projekt punionice izvorske vodeLacus d.o.o. Vrlika2002Voda za piće
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Idejni i tehnološki projekti
Konzalting na području tehnologije pripreme i punjenja mineralnih, izvorskih i drugih tipova vodaINA d.o.o. Zagreb2002Voda za piće
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Konzalting
Konzalting na području punjenja stolne vodeBadel-BAP d.d. Zagreb2001Voda za piće
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Konzalting
Tehnološki projekt punionice stolne vodeAlpheus d.o.o. Tučepi2001Voda za piće
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Idejni i tehnološki projekti
Puštanje u rad linije za punjenje izvorske vodeGotalka d.d. Budinšćina2000Voda za piće
Dezinfekcija
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Puštanja u rad
Elaborat o mogućnosti korištenja mineralnih i izvorskih voda na području Apatovca Apatovačka kiselica d.o.o. Križevci2000Voda za piće
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Idejni i tehnološki projekti
Tehnološki projekt punionice stolne vode, demineralizirane vode i punionice voćnih sokovaBUP d.o.o. Buzet2000Voda za piće
Tehnološke vode
Membranski procesi
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda

Idejni i tehnološki projekti
Projektna dokumentacija za sterilno pranje staklenih bocaJamnica d.d.1998Tehnološke vode
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Idejni i tehnološki projekti
NaslovGodinaPodručjeVrsta rada