Uklanjanje arsena

U Hrvatskoj je problem povišenih koncentracija arsena u vodi za piće vrlo aktualano, jer je maksimalno dozvoljena koncentracija smanjena s 50 µg/L na 10 µg/L, pa klasične tehnologije uklanjanja teško postižu zadane vrijednosti. Uklanjanje arsena iz vode za piće suvremenim membranskim tehnologijama i adsorpcijom je važan dio istraživačkog rada Laboratorija na temelju kojeg je objavljeno više radova te provedeno nekoliko uspješnih pilot testiranja.

U nastavku pregledajte sve projekte i radove koji su na neki način obrađivali djalatnost Uklanjanje arsena
Ime projektaNaručiteljGodinaPodručje djelovanjaVrsta projekta
Idejni projekt rekonstrukcije postrojenja za pripremu vode za piće na vodocrpilištu JarčevacHidroing d.o.o. Osijek2007Voda za piće
Uklanjanje arsena
Membranski procesi
Uklanjanje željeza, mangana i amonijaka
Idejni i tehnološki projekti
Idejni projekt rekonstrukcije i pilot testiranje uklanjanja arsena na vodocrpilištu JarčevacVodotehnika d.d. Zagreb2007Voda za piće
Uklanjanje arsena
Membranski procesi
Uklanjanje željeza, mangana i amonijaka
Pilot testiranja