Uklanjanje nitrata

U nastavku pregledajte sve projekte i radove koji su na neki način obrađivali djalatnost Uklanjanje nitrata
Ime projektaNaručiteljGodinaPodručje djelovanjaVrsta projekta
Idejno tehnološko rješenje pripreme vode za piće bunara Campanož i TivoliVodovod Pula d.o.o. Pula2012Voda za piće
Uklanjanje organskih tvari i mutnoće
Uklanjanje nitrata
Membranski procesi
Idejni i tehnološki projekti
NaslovGodinaPodručjeVrsta rada
Uklanjanje nitrata iz vode ionskom izmjenom i regeneracija ionskog izmjenjivača2008Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Stručni
Uklanjanje nitrata iz vode selektivnom ionskom izmjenom, Amela Pehlić2001Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Nitrate Removal from Drinking Water Using Ion Exchange – Comparasion of Chloride and Bicarbonate form of the Resins2000Ionska izmjena(Voda za piće), Uklanjanje nitrataZnanstveni
Uklanjanje nitrata iz vode selektivnom ionskom izmjenom, Sandra Konosić2000Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Denitrifikacija vode za piće selektivnom ionskom izmjenom, Marin Matošić1999Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Magistarski rad
Kinetika uklanjanja nitrata iz vode selektivnom ionskom izmjenom, Romana Penezić1999Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Uklanjanje nitrata ionskom izmjenom i regeneracija izmjenjivača, Zdenka Kovačević1999Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Uklanjanje nitrata iz vode selektivnom ionskom izmjenom, Kristina Car1999Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Uklananjanje nitrata procesima selektivne ionske izmjene, Zrinka Perković1998Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Uklanjanje amonijaka i nitrata procesima selektivne ionske izmjene, Tanja Juriček1998Uklanjanje željeza, mangana i amonijaka, Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Uklananjanje nitrata procesima selektivne ionske izmjene, Ksenija Durgo1997Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Uklanjanje nitrata i organskih tvari iz vode procesima ionske izmjene i ultrafiltracije, Nataša Cerovečki1997Uklanjanje organskih tvari i mutnoće, Uklanjanje nitrata, Membranski procesi(Voda za piće), Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Uklanjanje nitrata iz vode procesima ionske izmjene, Mira Vladović1997Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Uklanjanje nitrata iz vode metodom ionske izmjene, Maja Malečić1997Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Uklannjanje nitrata iz vode za piće slelektivnim ionskim izmjenjivačem, Tanja Valek1997Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Uklanjanje nitrata iz vode procesima ionske izmjene, Vanesa Stanišić1996Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Izdvajanje nitrata iz vode procesima ionske izmjene, Silva Mandac1992Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Izdvajanje nitrata iz vode procesima ionske izmjene, Natalija Doko1991Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Izdvajanje nitrata iz vode procesima ionske izmjene, Mirna Lalić1991Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad