Uklanjanje organskih tvari i mutnoće

Uklanjanje organskih tvari i mutnoće

Pojava mutnoće u vodi za piće je česta kod izvorišta u krškom području pri obilnim oborinama. Uklanjanje mutnoće i organskih tvari iz vode za piće je u posljednje vrijeme jedno od najvažnijih područja rada Laboratorija za tehnologiju vode. Reference Laboratorija uključuju znanstvene radove, izradu i recenziju idejnih i tehnoloških projekata te stručni nadzor nad puštanjem u rad postrojenja za obradu.

U nastavku pregledajte sve projekte i radove koji su na neki način obrađivali djalatnost Uklanjanje organskih tvari i mutnoće
Ime projektaNaručiteljGodinaPodručje djelovanjaVrsta projekta
Stručno mišljenje o kvaliteti vode za piće izvorišta PalataVodovod Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik2016Voda za piće
Membranski procesi
Uklanjanje organskih tvari i mutnoće
Dezinfekcija
Konzalting
Tehnološki nadzor izgradnje uređaja za pročišćavanje vode za pićePrivreda d.o.o. Petrinja2014Voda za piće
Membranski procesi
Uklanjanje organskih tvari i mutnoće
Dezinfekcija
Nadzor i recenzije
Izrada natječajne dokumentacije za provedbu projekta „Poboljšanje vodokomunalne infrastrukture aglomeracije Nova Gradiška“SL Consult, Ljubljana, Slovenija2014Voda za piće
Otpadne vode
Komunalne otpadne vode
Uklanjanje željeza, mangana i amonijaka
Uklanjanje organskih tvari i mutnoće
Konzalting
Upute za rad postrojenja za pripremu vode za piće u vodovodu Hrvatsko primorje južni ogranakVodovod Hrvatsko primorje južni ogranak d.o.o.2013Voda za piće
Uklanjanje organskih tvari i mutnoće
Membranski procesi
Konzalting
Tehnološki projekt pripreme vode za pićePrivreda d.o.o. Petrinja2013Voda za piće
Membranski procesi
Uklanjanje organskih tvari i mutnoće
Dezinfekcija
Idejni i tehnološki projekti
Pilot testiranje uklanjanja mutnoće izvorišta Zvir membranskom tehnologijomAlmes Eko d.o.o. Rijeka2012Voda za piće
Membranski procesi
Uklanjanje organskih tvari i mutnoće
Pilot testiranja
Idejno tehnološko rješenje pripreme vode za piće bunara Bužini i GabrijeliIstarski vodovod d.o.o. Buzet2012Voda za piće
Uklanjanje organskih tvari i mutnoće
Membranski procesi
Idejni i tehnološki projekti
Idejno tehnološko rješenje pripreme vode za piće bunara Campanož i TivoliVodovod Pula d.o.o. Pula2012Voda za piće
Uklanjanje organskih tvari i mutnoće
Uklanjanje nitrata
Membranski procesi
Idejni i tehnološki projekti
Idejno rješenje tehnologije uklanjanja mutnoće za pripremu vode za pićePrivreda d.o.o. Petrinja2011Voda za piće
Uklanjanje organskih tvari i mutnoće
Membranski procesi
Idejni i tehnološki projekti
Optimiranje procesa flokulacije i bistrenja vode na sustavu za pripremu vode za piće vodovoda Sv. Ivan, BuzetIstarski vodovod d.o.o. Buzet2011Voda za piće
Kemijska taložna sredstva
Uklanjanje organskih tvari i mutnoće
Pilot testiranja
Idejno tehnološko rješenje uklanjanja mutnoće vode izvorišta ZvirVodovod i Kanalizacija d.o.o. Rijeka2011Voda za piće
Membranski procesi
Uklanjanje organskih tvari i mutnoće
Nadzor i recenzije
Elaborat o poboljšanju tehnologije na sustavu Sv. IvanIstarski vodovod d.o.o. Buzet2004Voda za piće
Uklanjanje organskih tvari i mutnoće
Konzalting
Istraživanje primjene membranskih procesa u tehnologiji primjene vode za piće vodoakumulacije ButonigaVodoopskrbni sustav Istre Vodovod Butoniga, Buzet2000Voda za piće
Uklanjanje organskih tvari i mutnoće
Membranski procesi
Pilot testiranja
NaslovGodinaPodručjeVrsta rada
Primjena ultrafiltracijskih membrana u procesu uklanjanja mutnoće iz vode, Magdalena Ivanjko2013Uklanjanje organskih tvari i mutnoće, Membranski procesi(Voda za piće)Diplomski rad
Uklanjanje organskih tvari nanofiltracijom2008Uklanjanje organskih tvari i mutnoće, Membranski procesi(Voda za piće)Stručni
Uklanjanje organskih tvari flokulacijom i filtracijom kroz uronjenu membranu2008Uklanjanje organskih tvari i mutnoće, Membranski procesi(Voda za piće)Stručni
Uklanjanje huminskih kiselina iz vode ozoniranjem2008Uklanjanje organskih tvari i mutnoće, Obrada naprednim oksidacijskim procesima(Voda za piće)Stručni
Uklanjanje huminskih kiselina iz vode naprednim oksidacijskim procesima, Tea Krnjeta2008Uklanjanje organskih tvari i mutnoće, Obrada naprednim oksidacijskim procesima(Voda za piće)Diplomski rad
Uklanjanje organskih tvari, mangana i amonijaka iz vode ozoniranjem, Josip Cvetko2007Uklanjanje željeza, mangana i amonijaka, Uklanjanje organskih tvari i mutnoće,Obrada naprednim oksidacijskim procesima(Voda za piće)Diplomski rad
Određivanje trihalometana u vodi za piće metodom plinske kromatografije, Iva Pavlinić1999Uklanjanje organskih tvari i mutnoćeDiplomski rad
Uklanjanje lakohlapivih halogeniranih ugljikovodika iz vode za piće, Marijana Ević1999Uklanjanje organskih tvari i mutnoće,Diplomski rad
Uklanjanje nitrata i organskih tvari iz vode procesima ionske izmjene i ultrafiltracije, Nataša Cerovečki1997Uklanjanje organskih tvari i mutnoće, Uklanjanje nitrata, Membranski procesi(Voda za piće), Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Uklanjanje organskih tvari iz vode procesom ultrafiltracije, Vesna Mihaljević1995Uklanjanje organskih tvari i mutnoće, Membranski procesi(Voda za piće)Diplomski rad
Uklanjanje organskih tvari iz vode ionskim izmjenjivačima, Anka Maloča1992Uklanjanje organskih tvari i mutnoće, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Uklanjanje organskih tvari iz vode ionskim izmjenjivačima, Nataša Mrkoci1990Uklanjanje organskih tvari i mutnoće, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad