Znanstveno-istraživački rad

Laboratorij za tehnologiju vode svoju znanstveno-istraživačku djelatnost dijelom ostvaruje iz hrvatskih i europskih javnih izvora financiranja i kroz suradnju s domaćim i inozemnim istraživačkim grupama od čega izdvajamo odličnu suradnju s UNESCO-IHE institutom za obrazovanje u području voda smještenim u Delftu i Institutom Ruđer Bošković iz Zagreba. Kroz projekte financirane iz javnih izvora i kroz projekte s gospodarstvom, djelatnici Laboratorija za tehnologiju vode objavili su velik broj stručnih i znanstvenih radova te omogućili velikom broju studenata da se educira u području obrade voda kroz svoje diplomske, magistarske i doktorske radove koji su napravljeni u našem Laboratoriju.

Ime projektaNaručiteljGodinaPodručje djelovanjaVrsta projekta
Stručno mišljenje o puštanju u rad Uređaja za pročišćavanje vode za piće na lokaciji KomolacVodovod Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik2018Voda za piće, Gospodarenje vodom(Voda za piće), Otpadne vodeStručni projekt
Stručno mišljenje o pregledu dovršenosti tehničko-tehnološkog dijela Uređaja za preradu vode za piće OmblaVodovod Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik2018Voda za piće, Gospodarenje vodom(Voda za piće), Otpadne vodeStručni projekt
Ispitivanje nastajanja i mogućnosti uklanjanja bromida i bromata u vodi za pićeIstarski vodovod d.d. Buzet2018Voda za piće, Obrada naprednim oksidacijskim procesima (Voda za piće)Stručni projekt
Izvještaj o provedenim aktivnostima s ciljem utvrđivanja točnosti analitičkih metoda za određivanje bromida i bromata u vodiIstarski vodovod d.d. Buzet2017Voda za piće, Analiza vodaStručni projekt
Izvještaj o rezultatima provedenog laboratorijskog testiranja nastajanja bromata pri ozoniranju vode na postrojenju ButonigaIstarski vodovod d.d. Buzet2017Voda za piće, Obrada naprednim oksidacijskim procesima (Voda za piće)Stručni projekt
Rekonstrukcija sustava za CIP pranje kamiona cisterniTrans-igo d.o.o.2017Gospodarenje vodom(Otpadne vode), Dezinfekcija, Analiza voda, Voda za pićeStručni projekt
Stručno mišljenje o kvaliteti vode izvorišta rijeke OmbleVodovod Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik2017Voda za piće, Analiza vodaStručni projekt
Comprehensive assessment of the environmental behaviour and fate of pharmaceutically active contaminants: macrolide antibiotics and opioid analgesicsHrvatska Zaklada za znanost2016Otpadne vode


Obrada naprednim oksidacijskim procesima
Znanstveni projekt
Strengthening the Cuban Food Production and Aquaculture Sector through Resources Optimization and RecoveryEuropska komisija2013Industrijske otpadne vode, Membranski bioreaktor, Gospodarenje vodom(Otpadne vode)Znanstveni projekt
Obrada otpadnih voda i začepljivanje membrana u membranskom bioreaktoruMinistarstvo znanosti, obrazovanja i športa2007Komunalne otpadne vode, Industrijske otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode),Membranski bioreaktorZnanstveni projekt
Reduction of environmental risks, posed by Emerging Contaminants, through advanced treatment of municipal and industrial wastesEuropska komisija2004Komunalne otpadne vode, Industrijske otpadne vode, Procjedne vode odlagališta otpada, Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktor, Obrada naprednim oksidacijskim procesima(Otpadne vode)Znanstveni projekt
Pročišćavanje otpadnih voda membranskim tehnikamaMinistarstvo znanosti, obrazovanja i športa2002Procjedne vode odlagališta otpada, Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktor, Obrada naprednim oksidacijskim procesima(Otpadne vode)Stručni projekt
Ionska izmjena i membranski procesi u obradi voda kemijske industrijeMinistarstvo znanosti i tehnologije RH2002Industrijske otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode), Ionska izmjena(Otpadne vode), Gospodarenje vodom(Otpadne vode)Znanstveni projekt
Ionski izmjenjivači u zaštiti voda kemijske industrijeMinistarstvo znanosti i tehnologije RH1998Industrijske otpadne vode, Ionska izmjena(Otpadne vode), Gospodarenje vodom(Otpadne vode)Znanstveni projekt
NaslovGodinaPodručjeVrsta rada
Prisutnost bromida u podzemnim vodama i nastajanje bromata u vodi za piće tijekom ozoniranja2018Voda za pićeZnanstveni
Uklanjanje tramadola i metadona u modelnim pokusima ozoniranja: kinetika uklanjanja i identifikacija transformacijskih produkta2018Komunalne otpadne vode, Otpadne vode, Obrada naprednim oksidacijskim procesima(Otpadne vode)Znanstveni
Utjecaj natrijeva acetata na rast mikroorganizama koji akumuliraju fosfor iz otpadne vode, Ana Filipović2018Komunalne otpadne vode, Industrijske otpadne vodeDiplomski rad
Uklanjanje diuretika furosemida iz modelnih uzoraka i otpadne vode ozoniranjem, Antun Stegić2018Komunalna otpadna voda, Obrada napredin okidacijskim procesima (Otpadna voda)Diplomski rad
Strategija uzgoja organizama koji akumuliraju fosfor podešavanjem koncentracije natrijeva acetata, Matea Vuković2018Komunalne otpadne vode, Industrijske otpadne vodeDiplomski rad
Limitations imposed by conventional fine bubble diffusers on the design of a high-loaded membrane bioreactor (HL-MBR)2018Otpadne vode, Komunalne otpadne vode, Membranski procesi (Otpadne vode) Znanstveni rad
Utjecaj koncentracije natrijeva acetata na metabolizam organizama koji akumuliraju polifosfat, Valerija Mrkonjić2018Komunalne otpadne vode, Industrijske otpadne vodeDiplomski rad
Kemijska i toksikološka karakterizacija podzemnih voda prije i nakon obrade elektrokemijskim metodama, Marin Matošić2017Uklanjanje arsena, Voda za pićeDisertacija
Five methods for secondary settler design2017Gospodarenje vodom(Otpadne vode), Komunalne otpadne vodeZnanstveni
Evaluation of a smart toilet in an emergency camp2017Komunalne otpadne vode, DezinfekcijaZnanstveni
Odlaganje muljeva otpadnih voda i mogućnost daljnje uporabe2016Komunalne otpadne vode, Zbrinjavanje viška muljaZnanstveni
Upotreba procesa ubrizgavanja otopine prezasićene kisikom pri aeraciji u biološkoj obradi otpadnih voda2016Otpadne vode, Komunalne otpadne vode, Znanstveni
Ukalanjanje As(V) iz vode procesom filtracije uronjivim membranama uz prethodnu adsorpciju na Fe(OH)32016Uklanjanje arsena, Voda za pićeZnanstveni
Praktična iskustva na primjeni procesa ultrafiltracije u pripremi vode za ljudsku potrošnju za potrebe grada Petrinje2016Voda za piće, Membranski procesi(Voda za piće)Znanstveni
Effectiveness of UV-C light irradiation on disinfection of an eSOS® smart toilet evaluated in a temporary settlement in the Philippines2016Komunalne otpadne vode, DezinfekcijaZnanstveni
Uklanjanje azitromicina i atrazina hladnom plazmom, Lucija Marković2016Industrijske otpadne vode, Obrada naprednim oksidacijskim procesima(Otpadne vode)Diplomski
Feasibility of wastewater treatment plant upgrade by enhanced biological phosphorus removal: case study Koprivnica, Croatia2016Komunalne otpadne vodeZnanstveni
Adsorption Characteristics of Different Adsorbents and Iron(III) Salt for Removing As(V) from Water.2016Uklanjanje arsenaZnanstveni
WWTP Varaždin, Croatia, Use of models for cost- effective planning of plant retrofit and upgrade scenarios, Applications of Activated Sludge Models2015Komunalne otpadne vodeKnjiga
eSOS (R) - emergency Sanitation Operation System.2015Komunalne otpadne vodeZnanstveni
Obrada sintetske otpadne vode u laboratorijskom membranskom bioreaktoru, Nikola Zima2013Membranski procesi(Otpadne vode),Diplomski rad
Istovremeno biološko uklanjanje dušika i fosfora iz sintetske otpadne vode, Romeo Marfan2013Komunalne otpadne vodeDiplomski rad
Primjena ultrafiltracijskih membrana u procesu uklanjanja mutnoće iz vode, Magdalena Ivanjko2013Uklanjanje organskih tvari i mutnoće, Membranski procesi(Voda za piće)Diplomski rad
Treatment of spent filter backwash water from drinking water treatment with immersed ultrafiltration membranes2013Komunalne otpadne vode, Industrijske otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski procesi(Voda za piće)Znanstveni
Assessment of the Drava River (Croatia) by water quality index method2013Analiza vodaZnanstveni
Uklanjanje arsena(V) iz vode procesom filtracije uronjivim mikrofiltracijskim membranama uz prethodnu adsorpciju, Josip Ćurko2013Uklanjanje arsena, Membranski procesi(Voda za piće)Disertacija
Matematičko modeliranje proizvodnje aktivnog mulja pri biološkoj obradi otpadne vode na pročistaču otpadnih voda Čakovec, Ana Jambrošić2012Zbrinjavanje viška muljaDiplomski rad
Karakteristike otpadnih voda Sjevernog i Južnog Zagreba2012Analiza vodaStručni
Optimiranje procesa uklanjanja dušika i fosfora u laboratorijskom SBR-u, Maja Mušić2012Komunalne otpadne vodeDiplomski rad
Razaranje aktivnog mulja ultrazvukom, Marko Karalić2012Zbrinjavanje viška muljaDiplomski rad
Karakteristike otpadnih voda grada Zagreba, Zrinka Novaković2012Analiza vodaDiplomski rad
Identification of biotransformation products of macrolide and fluoroquinolone antimicrobials in membrane bioreactor treatment by ultrahigh-performance liquid chromatography/quadrupole time-of-flight mass spectrometry.2011Membranski bioreaktor, Komunalne otpadne vode, Analiza vodaZnanstveni
Upotreba membranskih procesa u obradi vode za piće2011Membranski procesi(Voda za piće)Stručni
As(V) removal from drinking water by coagulation and filtration through immersed membrane2011Industrijske otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode)Znanstveni
Removal of antimicrobials using advanced wastewater treatment2011Komunalne otpadne vode, Membranski bioreaktor, Industrijske otpadne vode, Obrada naprednim oksidacijskim procesima(Otpadne vode), Membranski procesi(Otpadne vode)Znanstveni
Karakteristike obrade sintetske otpadne vode u membranskom bioreaktoru, Tomislava Vukušić2011Membranski procesi(Otpadne vode), Analiza vodaDiplomski rad
Uklanjanje arsena iz vode za piće adsorpcijom, Višnja Stulić2011Uklanjanje arsenaDiplomski rad
PRIMJENA URONJIVIH ULTRAFILTRACIJSKIH MEMBRANA U OBRADI OTPADNE VODE OD PRANJA PJEŠČANIH FILTRA, Vladimira Cvjetičanin2011Membranski procesi(Otpadne vode)Diplomski rad
Upotreba ultrafiltracije za obradu vode od pranja pješčanih filtara, Bojana Flego2011Membranski procesi(Voda za piće)Diplomski rad
Priprema tehnološke vode za farmaceutsku industriju, Tomislav Horvat2011Gospodarenje vodom(Tehnološke vode), Membranski procesi(Tehnološke vode)Diplomski rad
Karakteristike otpadnih voda Karlovačke pivovare, Monika Vojak2011Analiza vodaDiplomski rad
Obrada otpadnih voda grada Čakovca, Nikola Gluhak2010Komunalne otpadne vodeDiplomski rad
Uklanjanje dušika iz otpadne vode membranskim bioreaktorom, Bože Vidić2010Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Mehanizan čepljenja uronjivih membrana pri uklanjanju arsena iz vode, Anita Radanović2010Uklanjanje arsena, Membranski procesi(Voda za piće)Diplomski rad
Nitrogen removal in submerged MBR with intermittent aeration2010Membranski bioreaktor, Membranski procesi(Otpadne vode)Znanstveni
Obrada otpadne vode u membranskom bioreaktoru u funkciji očuvanja prirodnih resursa vode za piće2009Membranski bioreaktor, Membranski procesi(Otpadne vode)Stručni
Obrada otpadne vode industrije za preradu mlijeka u membranskom bioreaktoru s uronjenom membranom2009Industrijske otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorStručni
Mehanizmi začepljivanja membrana u membranskom bioreaktoru2009Membranski bioreaktorStručni
Municipal wastewater treatment in a membrane bioreactor2009Komunalne otpadne vode, Membranski bioreaktor, Membranski procesi(Otpadne vode)Znanstveni
Treatment of beverage production wastewater by membrane bioreactor2009Industrijske otpadne vode, Membranski bioreaktor, Membranski procesi(Otpadne vode)Znanstveni
Uklanjanje aresena, mangana i željeza iz vode za piće, Vedrana Petrović Banić2009Uklanjanje željeza, mangana i amonijaka, Uklanjanje arsenaDiplomski rad
Gospodarenje vodom u pivovari BUP Buzet, Andrej Ražman2009Gospodarenje vodom(Tehnološke vode)Diplomski rad
Obrada vode reverznom osmozom i zbrinjavanje koncentrata2008Membranski procesi(Voda za piće), Kemijska taložna sredstvaStručni
Uklanjanje organskih tvari nanofiltracijom2008Uklanjanje organskih tvari i mutnoće, Membranski procesi(Voda za piće)Stručni
Uklanjanje organskih tvari flokulacijom i filtracijom kroz uronjenu membranu2008Uklanjanje organskih tvari i mutnoće, Membranski procesi(Voda za piće)Stručni
Uklanjanje huminskih kiselina iz vode ozoniranjem2008Uklanjanje organskih tvari i mutnoće, Obrada naprednim oksidacijskim procesima(Voda za piće)Stručni
Treatment of food industry wastewaters in membrane bioreactor2008Industrijske otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorZnanstveni
Treatment of a landfill leachate containing compounds of pharmaceutical origin2008Procjedne vode odlagališta otpada, Membranski procesi(Otpadne vode)Znanstveni
Treatment of landfill leachate by ozonation, ultrafiltration, nanofiltration and membrane bioreactor2008Procjedne vode odlagališta otpada, Membranski procesi(Otpadne vode), Obrada naprednim oksidacijskim procesima(Otpadne vode), Membranski bioreaktorZnanstveni
Fouling of a hollow fibre submerged membrane during long-term filtration of activated sludge2008Membranski bioreaktor, Membranski procesi(Otpadne vode)Znanstveni
Membrane Bioreactor (MBR) as an Advanced Wastewater Treatment Technology, Emerging Contaminants from Industrial and Municipal Waste2008Membranski bioreaktor, Komunalne otpadne vode, Industrijske otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode)Knjiga
Filtracijske karakteristike membrana u membranskom bioreaktoru, Ana Horvat2008Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Uklanjanje nitrata iz vode ionskom izmjenom i regeneracija ionskog izmjenjivača2008Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Stručni
Uklanjanje željeza i mangana katalitičkom oksidacijom2008Uklanjanje željeza, mangana i amonijaka, Obrada naprednim oksidacijskim procesima(Voda za piće)Stručni
Uklanjanje huminskih kiselina iz vode naprednim oksidacijskim procesima, Tea Krnjeta2008Uklanjanje organskih tvari i mutnoće, Obrada naprednim oksidacijskim procesima(Voda za piće)Diplomski rad
Uklanjanje mangana katalitičkom oksidacijom i taloženjem, Davor Drljača2008Uklanjanje željeza, mangana i amonijakaDiplomski rad
Uklanjanje mangana iz vode ozoniranjem, Dunko Škugor2008Uklanjanje željeza, mangana i amonijaka, Obrada naprednim oksidacijskim procesima(Voda za piće)Diplomski rad
Obrada otpadne vode punionice voćnih sokova, Monika Gretić2008Industrijske otpadne vodeDiplomski rad
Šaržno i kontinuirano uklanjanje dušika u membranskom bioreaktoru, Tamara Leljak2007Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Effects of active sludge on hydrodinamic characteristics of a hollow fiber membrane bioreactor2007Membranski bioreaktor, Membranski procesi(Otpadne vode)Znanstveni
Uklanjanje dušika biološkom nitrifikacijom i denitrifikacijom u membranskom bioreaktoru, Josip Ćurko2007Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Obrada otpadne vode punionice bezalkoholnih pića membranskim bioreaktorom2007Industrijske otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorStručni
Microbial pitting corrosion of stainless steel weldments in fresh water systems2007Rashladne vode i kotlovske vodeZnanstveni
Characterization of polymeric nanofiltration membranes2007Membranski procesi(Voda za piće), Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski procesi(Tehnološke vode)Znanstveni
Uklanjanje organskih tvari, mangana i amonijaka iz vode ozoniranjem, Josip Cvetko2007Uklanjanje željeza, mangana i amonijaka, Uklanjanje organskih tvari i mutnoće,Obrada naprednim oksidacijskim procesima(Voda za piće)Diplomski rad
Mehanizmi začepljivanja membrana u membranskom bioreaktoru, Nikolina Trontl2007Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Utjecaj sastava sintetske otpadne vode na proces obrade u membranskom bioreaktoru, Tonka Smoljanović2007Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Uklanjanje dušika iz sintetske otpadne vode u membranskom bioreaktoru, Ana Rogulj2007Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Karakteristike začepljivanja membrana u membranskom bioreaktoru, Dijana Vidović2007Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Obrada sintetske otpadne vode membranskim bioreaktorima s uronjenim membranama, Maja Kelebuh2007Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Obrada sintetske otpadne vode u membranskom bioreaktoru. Marina Poljak2007Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Obrada otpadne vode od regeneracije ionskih izmjenjivača membranskim procesima, Tanja Perković2006Industrijske otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode), Ionska izmjena(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Analysis of the activated sludge process in an MBR under starvation conditions2006Membranski bioreaktor, Membranski procesi(Otpadne vode)Znanstveni
Istraživanja permeabilnosti membrana u membranskom bioreaktoru, Iva Treščec2006Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Obrada otpadne vode punionice voćnih sokova u membranskom bioreaktoru, Ivana Prstec2006Industrijske otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Obrada modelne otpadne vode u membranskim bioreaktorima, Natalija Hrastić2006Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Trihalomethane formation potential in the surface and ground water near Jakuševac landfill (Croatia): Impact of dissolved organic matter molecular size2006Dezinfekcija, Procjedne vode odlagališta otpadaZnanstveni
Utjecaj promjene parametara procesa na obradu modelne otpadne vode u membranskom bioreaktoru, Martina Špišić2006Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Obrada otpadne vode tvornice ulja membranskim procesima, Tanja Ecimović2005Industrijske otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode)Diplomski rad
Elimination of aromatic surfactants from municipal wastewaters: comparison of conventional activated sludge treatment and membrane biological reactor2005Membranski bioreaktor, Komunalne otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode)Znanstveni
Obrada otpadne vode punionice voćnih sokova membranskim procesima, Petra Jurin2005Industrijske otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Obrada otpadne vode punionice bezalkoholnih pića aktivnim muljem, Marija Krakan2005Industrijske otpadne vodeDiplomski rad
Gospodarenje vodom u pivovari Carlsberg Croatia, Ivana Novak2004Gospodarenje vodom(Tehnološke vode)Diplomski rad
Obrada procjedne otpadne vode procesima ozoniranja i nanofiltracije, Maida Muftić.2004Procjedne vode odlagališta otpada, Membranski procesi(Otpadne vode), Obrada naprednim oksidacijskim procesima(Otpadne vode)Diplomski rad
Obrada otpadne vode membranskim procesima, Zrinka Lasić2004Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDiplomski rad
Primjena uronjivih membrana pri obradi komunalnih otpadnih voda, Ivana Dolenac2004Komunalne otpadne vode, Membranski bioreaktorDiplomski rad
Obrada vode reverznom osmozom, Marina Mihaljević2004Membranski procesi(Tehnološke vode)Diplomski rad
Priprema vode za hemodijalizu.Zagreb2004Priprema vode za hemodijalizuKnjiga
Nanofiltration of a Landfill Leachate Containing Pharmaceutical Intermediates from Vitamin C Production2004Membranski procesi(Otpadne vode), Procjedne vode odlagališta otpadaZnanstveni
Removal of natural organic matter by ultrafiltration and nanofiltration for drinking water production2004Membranski procesi(Voda za piće), DezinfekcijaZnanstveni
Effects of hydraulic residence time and mixing on wastewater reatment in a membrane bioreactor2004Membranski bioreaktor, Membranski procesi(Otpadne vode)Znanstveni
Treatment of a Landfill Leachate Containing Pharmaceutical Compounds by Nanofiltration and Activated Carbon Adsorption2004Procjedne vode odlagališta otpada, Membranski procesi(Otpadne vode)Znanstveni
Optimiranje rada anionskog ionskog izmjenjivača praćenjem krivulja eluacije, Helena Ivančić2004Ionska izmjena(Tehnološke vode)Diplomski rad
Uklanjanje organskih tvari iz vode naprednim oksidacijskim procesima, Maja Jurakić2004Obrada naprednim oksidacijskim procesima(Voda za piće)Diplomski rad
Faktori začepljivanja uronjive membrane u membranskom bioreaktoru, Ljubica Surić2003Membranski bioreaktorDiplomski rad
Primjena uronjivih membrana pri obradi komunalnih otpadnih voda, Helena Korajlija2003Komunalne otpadne vode, Membranski bioreaktorDiplomski rad
Uklanjanje saharoze reverznom osmozom i aktivnim ugljenom, Besa Tateshi2003Membranski procesi(Tehnološke vode)Diplomski rad
Primjena uronjivih membrana pri obradi komunalnih otpadnih voda, Lidija Mihalić2003Komunalne otpadne vode, Membranski bioreaktorDiplomski rad
Faktori začepljivanja uronjene membrane u membranskom bioreaktoru, Jasna Švraka2003Membranski bioreaktorDiplomski rad
Primjena uronjivih membrana pri obradi komunalnih otpadnih voda, Miro Mrčela2003Komunalne otpadne vode, Membranski bioreaktorDiplomski rad
Obrada otpadne vode u membranskom bioreaktoru s uronjenom membranom, Marin Matošić2003Komunalne otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorDisertacija
Primjena uronjivih membrana pri obradi komunalnih otpadnih voda, Maja Milković2002Komunalne otpadne vode, Membranski bioreaktorDiplomski rad
Obrada otpadne vode NPK pogona ionskom izmjenom, Jelena Škala2002Ionska izmjena(Otpadne vode)Diplomski rad
Municipal Waste Water Treatment in Bioreactor with Submerged membrane2002Komunalne otpadne vode, Membranski procesi(Otpadne vode), Membranski bioreaktorZnanstveni
Obrada vode procesom reverzne osmoze, Anđelka Ćutuk2002Membranski procesi(Tehnološke vode)Diplomski rad
Kvaliteta vode za piće Pulskih bunara, Sanja Čabaravdić2002Voda za pićeDiplomski rad
Obrada vode reverznom osmozom, Nikolina Alviž2001Membranski procesi(Tehnološke vode)Diplomski rad
Uklanjanje nitrata iz vode selektivnom ionskom izmjenom, Amela Pehlić2001Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Utjecaj molekulske mase otopljene organske tvari na nastajanje trihalometana kloriranjem s natrijevim hipokloritom2001DezinfekcijaStručni
Obrada vode nanofiltracijom, Andrea Nađ2001Membranski procesi(Tehnološke vode)Diplomski rad
Primjena uronjivih membrana pri obradi komunalnih otpadnih voda, Tonći Kaliterna2001Komunalne otpadne vode, Membranski bioreaktorDiplomski rad
Obrada vode reverznom osmozom, Božica Markić2000Membranski procesi(Tehnološke vode)Diplomski rad
Nitrate Removal from Drinking Water Using Ion Exchange – Comparasion of Chloride and Bicarbonate form of the Resins2000Ionska izmjena(Voda za piće), Uklanjanje nitrataZnanstveni
Obrada vode nanofilracijom, Marlen Červar2000Membranski procesi(Voda za piće)Diplomski rad
Obrada vode procesom nanofiltracije, Anđelka Prolić2000Membranski procesi(Voda za piće)Diplomski rad
Zdravstvena ispravnost izvorišta vode za piće u Puli, Zdravka Ivaz2000Voda za pićeDiplomski rad
Osnovna snimka otpadnih voda tvornice Franck, Nataša Veledar2000Analiza vodaDiplomski rad
Nitrogen removal from fertilizer wastewater by ion exchange2000Ionska izmjena(Otpadne vode), Gospodarenje vodom(Otpadne vode), Industrijske otpadne vodeZnanstveni
Uklanjanje organskih tvari flokulacijom i demineralizacija ionskom izmjenom s ciljem dobivanja vode za potrebe industrije, Martina Jednaković2000Ionska izmjena(Tehnološke vode), Kemijska taložna sredstvaDiplomski rad
Uklanjanje nitrata iz vode selektivnom ionskom izmjenom, Sandra Konosić2000Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Validacija procesa proizvodnje viskokopročišćene vode za specifične laboratorijske namjene, Irena Miočević2000Ionska izmjena(Tehnološke vode)Diplomski rad
Određivanje higijenske ispravnosti vode za piće grada Šibenika, Anita Čačić2000Voda za pićeDiplomski rad
Water management in meat processing industry “Gavrilović” Croatia supported by Ekolink-USAID help2000Gospodarenje vodom(Otpadne vode), Membranski procesi(Otpadne vode), Industrijske otpadne vode, Gospodarenje vodom(Tehnološke vode)Znanstveni
Obrada vode procesom nanofiltracije, Nataša Milevoj2000Membranski procesi(Voda za piće)Diplomski rad
Denitrifikacija vode za piće selektivnom ionskom izmjenom, Marin Matošić1999Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Magistarski rad
Primjena magneta u tehnologiji vode, Tatjana Bogdan1999Rashladne vode i kotlovske vodeDiplomski rad
Kinetika uklanjanja nitrata iz vode selektivnom ionskom izmjenom, Romana Penezić1999Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Određivanje trihalometana u vodi za piće metodom plinske kromatografije, Iva Pavlinić1999Uklanjanje organskih tvari i mutnoćeDiplomski rad
Primjena magneta u tehnologiji pripreme vode, Zrinka Ljevar1999Rashladne vode i kotlovske vodeDiplomski rad
Uklanjanje nitrata ionskom izmjenom i regeneracija izmjenjivača, Zdenka Kovačević1999Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Adorpcija organskih tvari procjedne vode deponija Jakuševac na aktivnom ugljenu, Bojan Mihaljević1999Procjedne vode odlagališta otpadaDiplomski rad
Uklanjanje lakohlapivih halogeniranih ugljikovodika iz vode za piće, Marijana Ević1999Uklanjanje organskih tvari i mutnoće,Diplomski rad
Uklanjanje nitrata iz vode selektivnom ionskom izmjenom, Kristina Car1999Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Uklananjanje nitrata procesima selektivne ionske izmjene, Zrinka Perković1998Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Uklanjanje amonijaka i nitrata procesima selektivne ionske izmjene, Tanja Juriček1998Uklanjanje željeza, mangana i amonijaka, Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Regeneracija otopine za pranje boca centrifugiranjem i taloženjem, Renata Fogadić1998Gospodarenje vodom(Tehnološke vode)Diplomski rad
Uklananjanje nitrata procesima selektivne ionske izmjene, Ksenija Durgo1997Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Uklanjanje nitrata i organskih tvari iz vode procesima ionske izmjene i ultrafiltracije, Nataša Cerovečki1997Uklanjanje organskih tvari i mutnoće, Uklanjanje nitrata, Membranski procesi(Voda za piće), Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Istraživanje bunarskih voda na području Međimurja, Ivana Obadić1997Voda za pićeDiplomski rad
Uklanjanje nitrata iz vode procesima ionske izmjene, Mira Vladović1997Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Uklanjanje nitrata iz vode metodom ionske izmjene, Maja Malečić1997Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Uklannjanje nitrata iz vode za piće slelektivnim ionskim izmjenjivačem, Tanja Valek1997Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Istraživanje inhibicije stvaranja kamenca u rashladnim vodama, Arijana Brenko1996Gospodarenje vodom(Tehnološke vode), Rashladne vode i kotlovske vodeDiplomski rad
Uklanjanje nitrata iz vode procesima ionske izmjene, Vanesa Stanišić1996Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Izdvajanje uljnih emulzija procesom flokulacije vode, Jasminka Mokrović1996Industrijske otpadne vode, Gospodarenje vodom(Otpadne vode)Diplomski rad
Izdvajanje uljnih emulzija procesom flokulacije vode, Marijana Matek1995Industrijske otpadne vode, Gospodarenje vodom(Otpadne vode)Diplomski rad
Uklanjanje organskih tvari iz vode procesom ultrafiltracije, Vesna Mihaljević1995Uklanjanje organskih tvari i mutnoće, Membranski procesi(Voda za piće)Diplomski rad
Istraživanje inhibicije stvaranja kamenca u rashladnim vodama, Dragan Martinović1994Gospodarenje vodom(Tehnološke vode), Rashladne vode i kotlovske vodeDiplomski rad
Istraživanje inhibicije stvaranja kamenca u rashladnim vodama, Vedrana Mandić1994Gospodarenje vodom(Tehnološke vode), Rashladne vode i kotlovske vodeDiplomski rad
Regeneracija sredstva za pranje u industriji vina, Slavica Peruš1994Gospodarenje vodom(Tehnološke vode)Diplomski rad
Mogućnost iskorištenja otpada iz uređaja za obradu otpadnih voda riblje industrije, Slavica Durković1993Industrijske otpadne vode, Zbrinjavanje viška mulja, Analiza voda, Gospodarenje vodom(Otpadne vode)Diplomski rad
Izdvajanje aluminija iz otpadne vode kod proizvodnje 5-acetilsalicilamida, Jasnica Vučković1993Industrijske otpadne vode, Gospodarenje vodom(Otpadne vode)Diplomski rad
Određivanje kvaliteta tehnoloških voda u RO “Maraska”- Zadar, Davorka Šarić1993Gospodarenje vodom(Tehnološke vode),Diplomski rad
Mogućnost Korištenja ispirnih voda nakon regeneracije ionskih izmjenjivača, Slavica Živković1992Ionska izmjena(Otpadne vode), Analiza voda, Gospodarenje vodom(Otpadne vode)Diplomski rad
Izdvajanje nitrata iz vode procesima ionske izmjene, Silva Mandac1992Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Uklanjanje organskih tvari iz vode ionskim izmjenjivačima, Anka Maloča1992Uklanjanje organskih tvari i mutnoće, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Mogućnost korištenja ispirnih voda nakon procesa regeneracije ionskih izmjenjivača, Šima Šimović1992Ionska izmjena(Otpadne vode), Analiza voda, Gospodarenje vodom(Otpadne vode)Diplomski rad
Kontrola rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Velike Gorice, Jelena Pećnik1991Komunalne otpadne vode, Analiza voda, Gospodarenje vodom(Otpadne vode)Diplomski rad
Izdvajanje nitrata iz vode procesima ionske izmjene, Natalija Doko1991Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Izdvajanje nitrata iz vode procesima ionske izmjene, Mirna Lalić1991Uklanjanje nitrata, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Tretman rashladnih sistema u “Ina Rafineriji nafte” Sisak, Roberta Bakarić1991Gospodarenje vodom(Tehnološke vode), Rashladne vode i kotlovske vodeDiplomski rad
Određivanje karakteristika otpada riblje industrije i mogućnosti proizvodnje riblje hrane, Damir Ježek1990Industrijske otpadne vode, Analiza voda, Gospodarenje vodom(Otpadne vode)Diplomski rad
Uklanjanje organskih tvari iz vode ionskim izmjenjivačima, Nataša Mrkoci1990Uklanjanje organskih tvari i mutnoće, Ionska izmjena(Voda za piće)Diplomski rad
Regeneracija sredstva za pranje iz uređaja za pranje boca, Nina Krznarić1990Gospodarenje vodom(Tehnološke vode)Diplomski rad
Određivanje karakteristika otpadnih voda RO “Mirna” Rovinj, Marija Bilić1990Industrijske otpadne vode, Analiza voda, Gospodarenje vodom(Otpadne vode),Diplomski rad
Primjena procesa ultrafiltracije za pripremu tehnološke vode, Davor Grabarić1990Membranski procesi(Tehnološke vode),Diplomski rad
Rad primarne faze obrade otpadnih voda Velike Gorice, Nevenka Soleša1990Komunalne otpadne vode, Analiza voda,Diplomski rad
Uklanjanje inhibitora enzimskih sistema (Cd, Ni, Zn) iz otpadnih voda selektivnim ionskim izmjenjivačima, Ivan Mijatović1984Ionska izmjena(Otpadne vode)Disertacija
Selektivno uklanjanje bakra iz otpadnih voda pomoću slabo kiselog i helatnog ionskog izmjenjivača, Ivan Mijatović1979Ionska izmjena(Otpadne vode)Magistarski rad