Archicad 24

Prvi BIM alat


1984. godine Graphisoft je započeo primjenu BIM (Building Information Modeling) procesa objavom prve verzije softvera ARCHICAD, namijenjenog isključivo za arhitektonsko projektiranje. Tada se još koristio pojam Virtual Building (virtualna zgrada), te je pojam BIM ušao u upotrebu kasnije. ARCHICAD je prilagođen za izradu svih faza arhitektonskih projekata. Bazira se na poznavanju problematike i zahtjeva arhitektonske prakse, a ARCHICADov BIM model virtualne zgrade simulira način na koji građevinski elementi formiraju zgradu u stvarnosti. Nacrte, vizualizacije i količine materijala možete generirati automatski iz 3D modela.


Dokumentacija


Svi potrebni nacrti nastaju usporedno s izradom BIM modela. Čim ste napravili neki novi element, taj element je automatski prikazan u svim nacrtima (tlocrtima, presjecima itd). Nacrti mogu biti u različitim mjerilima, različitih razina detaljnosti, a generirati ih možete iz 3D modela te ih po potrebi doraditi 2D elementima. Kote i površine prostorija su asocijativne - promjenama u modelu i ti elementi se automatski ažuriraju. Layouti (listovi) za ispis mogu imati automatsko ispunjavanje sastavnica, numeraciju listova, mjerila nacrta itd čime prepuštate softveru da odradi dosadan dio posla. Svaki nacrt možete automatski eksportirati u neki od popularnih formata (DWG, DXF, PDF itd). Ograničenja u radu nema - ARCHICAD možete u potpunosti prilagoditi Vašem načinu rada.


Projektiranje


ARCHICAD omogućuje koncipiranje i razradu projektantskih ideja. Ukoliko želite krenuti od osnovnih studija prostornih odnosa parcele, volumena, konfiguracije terena, orijentacije, vizura ili odmah krenuti u detaljniju razradu, odabir je na Vama: ARCHICAD možete prilagoditi i za jedan i za drugi način rada. Prilikom rada koristite se realnim građevinskim materijalima, mjernim jedinicama, geolokacijom parcele, nadmorskom visinom, orijentacijom prema stranama svijeta, fizikalnim karakteristikama materijala itd. Sve što ste napravili u modelu ARCHICAD može i automatski izračunati (površinu, obujam, duljinu, količine itd).


3D trava


Sastavni dio Artlantisa, Media catalog, nudi četiri nova tipa trave, a postojećih šest je poboljšano i prošireno novim opcijama: prilagodba boje busena trave i lagana promjena varijacija gustoće trave

– veličina se može automatski proračunati za svaku zonu.


Suradnja


Istovremeni rad više korisnika na istom projektu najbolje ostvaruje pravi potencijal BIM procesa. Uz ARCHICAD isporučuje se aplikacija BIM Server koja djeluje kao centrala za spremanje i sinkronizaciju projekata. Prilikom sinkroniziranja promjena na modelu između računala korisnika i servera koristi se tzv. Delta-Server tehnologija: prenose se samo izmijenjeni elementi, a ne cijeli 3D model tako da je sinkronizacija gotova za nekoliko sekundi. Tim suradnika može raditi na udaljenim lokacijama, a veza se ostvaruje putem internetske veze; zbog raznih optimizacija nije potrebno imati super brzu vezu te je obična 3G veza dovoljna za normalan rad.

Veći uredi koji rade na dislociranim lokacijama mogu koristiti BIMcloud: aplikaciju koja predstavlja napredniji BIM Server.


ARCHICAD 23 NOVITETI

Redizajn alata za stupove i grede


ARCHICAD 23 omogućuje bržu izradu modela i izvedbenih detalja te brzu i preciznu procjenu količina pri izradi troškovnika za armirani beton, čelik, drvo, višeslojne konstrukcije i grede. Nove opcije za modeliranje stupova i greda omogućuju izradu složenih oblika stupova, zakrivljenih i saćastih nosača te greda s vutama, a različiti stilovi prikaza, projekcije, simboli i šrafure čine grafički dio dokumentacije jasnim i lako razumljivim. U odnosu na prethodne verzije, unaprijeđene su performanse softvera te smanjena veličina file-ova na disku.

Bolje performanse


ARCHICAD 23 ima kraće vrijeme odaziva u usporedbi s prijašnjim verzijama, a napredak je ostvaren i u brzini rada korisnika kroz smanjenje prekida tokom rada. Nova verzija brže otvara snimljene file-ove koji istovremeno zauzimaju manje prostora na disk-u u odnosu na ranije verzije, ubrzano je učitavanje i izvoz IFC file formata, a optimizacija za moderne više-jezgrene procesore omogućuje trenutno prebacivanje između Tab-ova. Skraćeno je vrijeme potrebno za regeneriranje modela jer nova verzija regenerira samo izmijenjene elemente, a ne cijeli sadržaj prikaza. Novi početni prozor prikazuje samo najnovije projekte, a više projekata može biti otvoreno jednim klikom. Brzi umanjeni prikaz sadržaja Tab-ova pomaže pri otvaranju željenog Tab-a bez slučajnog otvaranja neželjenog prikaza.


Olakšana suradnja


ARCHICAD 23 podržava učitavanje izvornog Bentley MicroStation DNG v8 file formata. DNG file-ovi se često koriste kao arhitektonska podloga koju dostavljaju inženjeri, geodeti ili predstavnici gradova i općina, a mogu sadržavati informacije o projektnom obuhvatu, okolini, cestama, infrastrukturi itd. Također je čest slučaj da se DNG file format koristi za izradu 3D snimke postojećeg stanja tvornica. ARCHICAD 23 ima punu podršku za IFC4 Reference View (njegove nove tipove prikaza entiteta i geometrije) te ima službeni buildingSMART certifikat za IFC 4 Reference View Export.


Novi alat za izradu prodora


ARCHICAD 23 uvodi novi alat za izradu prodora (Opening Tool) namijenjen izradi otvora, udubljenja i niša koji mogu biti horizontalni, vertikalni ili zakrivljeni otvori unutar elemenata, grupa ili čak čitavih etaža. Alat za izradu prodora pomaže pri koordinaciji različitih struka (arhitekture, građevine, strojarstva, elektrotehnike itd.) te osigurava da sve struke imaju unesene i točno definirane prodore u svojim nacrtima. Otvori se mogu modelirati, dokumentirati i obračunati korištenjem intuitivnih alata te podijeliti sa suradnicima koristeći IFC file format.

ARCHICAD-dRofus veza


ARCHICAD-dRofus veza olakšava suradnju i komunikaciju s investitorom pri definiranju projektnog zadatka, kontrolu i praćenje projekta te izradu prijedloga izmjena zadatka kada se za tim pojavi potreba. Baza podataka unutar dRofusa olakšava sakupljanje podataka i izradu planova, što rad na složenim projektima poput bolnica, aerodroma, sveučilišta itd. čini znato lakšim. Zahvaljujući mogućnosti povezivanja dRofusa i ARCHICAD-a u stvarnom vremenu, korisnici mogu u svakom trenutku lako provjeriti je li projekt u skladu sa zahtjevima investitora. Veza između software-a također omogućuje investitoru kontrolu projekta bez korištenja ARCHICADA.


ARCHICAD-Solibri veza


ARCHICAD-Solibri veza omogućuje brzu i automatiziranu provjeru izvodljivosti i provjeru usklađenosti s regulativom. Nova verzija add-ona automatski prepoznaje samo one elemente koji su izmijenjeni u ARCHICAD modelu što pojednostavljuje komunikaciju među suradnicima na projektu te rezultira bržim procesom usklade projekata. Rad je baziran na BIM Collaboration formatu (BCF) i omogućuje suradnicima evidentiranje problema na temelju čega se mogu dodijeliti zadaci drugim suradnicima ili planirati rješavanje problema u kasnijoj fazi.

ARCHICAD 23 NOVITETI


ef850d_8bfe5361bbfe4591a656ec6e7ae1b914~mv2_d_1774_1576_s_2

ef850d_4df1e536cf1e498e86d51e4d0923d097~mv2

ef850d_2c8cb0217f52480ca48cb19ccffcf627~mv2ef850d_ded4fa29c9a1498ea1a6ac633fa448cb~mv2_d_2252_1710_s_2

ef850d_20e2bdc6a55849088509802fa5512a49~mv2

ef850d_0ec9de19c98446438d7997a625336706~mv2

PROVJERITE NAŠE CIJENE...