Puštanja u rad

Za uređaje koje smo projektirali možemo vam pomoći pri njihovom puštanju u rad što uključuje provjeru funkcionalnosti uređaja, izradu uputa za rukovanje i edukaciju operatera za rad s uređajem.

Ime projektaNaručiteljGodinaPodručje djelovanjaVrsta projekta
Puštanje u rad membranskog postrojenja za obradu otpadnih vodaEko Velebit d.o.o. Gračac2009Otpadne vode
Industrijske otpadne vode
Obrada membranskim procesima
Pilot testiranja
Puštanja u rad
Tehnološki nadzor ugradnje uređaja za demineralizaciju u Centru za kontrolu lijekova ŠibenikLabomar d.o.o. Zagreb2005Tehnološke vode
Membranski procesi
Ionska izmjena
Puštanja u rad
Projektiranje i ugradnja uređaja za demineralizaciju vodeDržavni hidrometeorološki zavod RH, Zagreb2004Tehnološke vode
Membranski procesi
Ionska izmjena
Puštanja u rad
Puštanje u rad linije za punjenje izvorske vodeGotalka d.d. Budinšćina2000Voda za piće
Dezinfekcija
Punjenje mineralnih, izvorskih i stolnih voda
Puštanja u rad
Projektiranje i puštanje u rad postrojenja za demineralizacijuAgram-kolor d.o.o. Velika Gorica2000Tehnološke vode
Ionska izmjena
Idejni i tehnološki projekti
Puštanja u rad
Konzalting pri projektiranju i puštanju u rad postrojenja za nanofiltraciju za pripremu tehnološke vodeŠpiritana d.o.o. Županja1999Tehnološke vode
Membranski procesi
Idejni i tehnološki projekti
Konzalting
Puštanja u rad